Én hemmelig søker til kommunikasjonssjef-jobben offentliggjort

Av de fire søkerne som var unntatt offentlighet på den opprinnelige søkerlista fikk én hemmeligholde sin identitet. To valgte å trekke seg.

Det er fortsatt en hemmelig søker som kan bli NTNUs neste kommunikasjonsdirektør.
Publisert Sist oppdatert

I desember i fjor skrev Universitetsavisa om at fire av 11 søkere til jobben som ny kommunkasjonsdirektør ved NTNU hadde fått sine navn unntatt offentlighet på søkerlista.

Felles klagenemnd har nå behandlet unntakene og valgte å opprettholde unntakelsen for kun én av kandidatene. Av de tre som ikke lenger var priviligert hemmelighold har to valgt å trekke seg. Før offentliggjøring blir de aktuelle informert å har dermed mulighet til å trekke seg fra stillingen heller enn å la navnet bli kjent.

Det ene nye navnet på lista er Sigrun Engen som i dag er Kommunikasjonsdirektør i Helseplattformen AS. Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det har vært store problemer knyttet til plattformen siden den ble innført hos St. Olavs hospital i november i fjor.

- Søknader til en stilling som dette har lik rett til å bli unntatt offentlighet

Da Universitetsavisa først søkte innsyn i søkerlista i november tok det en ekstra uke før NTNU ønsket å sende den ut fordi universitetet skulle behandle de forespurte unntakene fra offentliggjøring.

Bjørn Haugstad svarte den gang på spørsmål om hvilken forståelse for behovet for meroffentlighet kan man lese ut av at så mange kandidater ikke ville ha navnet sitt kjent.

- Søkere til en stilling som dette har nøyaktig de samme rettigheter til å få sin søknad om unntatt offentlighet vurdert. Og, at vi i den vurderingen legger like stor vekt på kandidatens redegjørelse for hvordan en offentliggjøring av søknad kan påvirke arbeidsmiljø og andre forhold ved nåværende arbeidsplass. Det er vanskelig å få innvilget unntak med en begrunnelse som i hovedsak er at «det blir ubehagelig for meg», uavhengig av hvor stor forståelse vi måtte ha for den vurderingen, svarte direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad den gangen.

Slik ser søkerlista ut nå

1 Demetra Ivanova 30, Arbeidsledig, Trondheim, Kvinne

2 Marthe Børset 28, Markedsførings-trainee, NTE Steinkjer Kvinne

3 Tor Anders Bye 32, Arbeidsledig, Trondheim, Mann

4 Margrethe Meyer Bratt 41, Kommunikasjonsleder, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU, Stjørdal, Kvinne

5 Sigrun Engen 56, Kommunikasjonsdirektør, Helseplattformen AS, Trondheim, Kvinne

6 Anne Kirkhusmo 53 Kommunikasjonssjef Bane NOR, Oslo, Kvinne

7 Nina Kotte 52, Seniorrådgiver, NTNU Kommunikasjonsavdelingen, Trondheim, Kvinne

8 Søknad trukket, Kvinne

9 Søker unntatt offentlighet, Mann

10 Tore Lyngvær 51, NRK - Journalist, Kristiansund, Mann

11 Søknad trukket, Mann