Korona

Vedtok munnbindpåbud ved NTNU

Studiesteder var først ikke nevnt som steder hvor munnbindpåbudet trondheimspolitikerne torsdag skulle stemme over skulle gjelde, men et forslag fra Sosialistisk Venstreparti endret på dette.

Munnbind på offentlig sted hvor en ikke kan holde meteren er igjen regelen - og det gjelder også på NTNU.
Munnbind på offentlig sted hvor en ikke kan holde meteren er igjen regelen - og det gjelder også på NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Under torsdagens ekstraordinære formannskapsmøte skulle ny koronaforskrift vedtas.

I forslaget til forskrift var et munnbindpåbud i offentlige innendørs lokaler hvor en ikke kan holde minst en meters avstand til andre blant tiltakene politikerne skulle stemme over, men mens både butikker, kjøpesentre og serveringssteder sto nevnt spesifikt var studiesteder utelatt.

På spørsmål fra Sosialistisk Venstrepartis Silje Naper Salomonsen om hvorfor studiesteder ikke var nevnt i forskriften svarte kommuneoverlege Elizabeth Kimbell at det i forrige runde ble konkludert med at NTNU rådet over sine egne arealer.

Les også: Ønsker å teste samtlige NTNU-studenter i Trondheim.

Den forklaringen kjøpte ikke Salomonsen.

- De råder jo ikke over sine egne arealer på noe annet vis enn et kjøpesenter eller serveringssted gjør, sa hun og fremmet forslag om at også studiesteder skulle inn på listen over steder hvor munnbindpåbudet gjelder.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Sist gang kommunen innførte munnbindpåbud i innendørs offentlige arealer førte det til en lengre diskusjon om hvem det er som egentlig bestemmer innendørs på NTNU. Enden på visen den gangen ble at NTNU på egen kjøl, etter å ha nektet for at den lokale koronaforskriften gjelder campusene i Trondheim, innførte sine egne regler som var likelydende med kommunens.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.