Korona:

NTNU stenger campus med umiddelbar virkning

NTNU besluttet torsdag formiddag å stenge alle fysiske undervisningsaktiviteter på campus. Alle ansatte som ikke fyller kritiske funksjoner bes om å ha hjemmekontor.

Studenter skal ikke oppholde seg på campus og alle ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra om det er mulig. NTNU var samlet til styremøte i dag, fra venster: Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør, Anne Borg, rektor og Nils Kristian Nakstad, styreleder.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert torsdag kl 14.40

NTNUs beredskapsgruppe vedtok nye og forsterkede tiltak torsdag morgen. Man har bestemt at all undervisningsvirksomhet stanses med umiddelbar virkning. Studentene skal holde seg hjemme. Undervisningen ved campus er i første omgang stengt fram til 20. mars.

Rektor Anne Borg sier til Universitetsavisa at situasjonen begynte å bli uoversiktlig, og riktige nå er å gå fra fysisk til digital undervisning, for å redusere smittespredningen.

– Vi jobber med hvordan undervisningen nå skal gjennomføres, og kommer med nærmere informasjon om dette, sier Borg.

Regjeringen melder torsdag kl 14 at alle landets barnehager og skoler stenger fra og med torsdag kl 18.

Klarsignal fra NTNU-styret

Rektor har fått fullmakt fra styret til å innføre en midlertidig forskrift. Rektor og organisasjonen skal kunne gjøre tilpasninger i eksamensavviklingen slik at situasjonen i minst mulig grad skal ramme studentene.

– Statsråden har sagt at vi skal legge til rette for for eksempel hjemmeeksamen, dette krever at vi gjør midlertidige endringer i forskriftene, sier Borg.

Organisasjonen jobber nå med å få på plass undervisning - og eksamensløsninger.

– Vi har foreløpig avlyst undervisningen fram til 20. mars, dette er den første tidsfristen. Så vurderer vi situasjonen på nytt når vi nærmer oss denne fristen. Her har ting skjedd fort, og vi må vurdere fortløpende, sier Borg.

Under torsdagens styremøte ved NTNU sa flere av styremedlemmene at det var viktig at situasjonen i minst mulig grad går ut over studentene.

Koronaviruset vil mest sannsynlig føre til begrensninger med hensyn til hvordan eksamen kan avvikles samt muligheten til å få gjennomført obligatoriske aktiviteter.

Fakulteter får fullmakt

Beslutningene skal bidra til at eksamen kan avholdes ved å legge til rette for annen vurderingsform enn den som opprinnelig er kunngjort i emnebeskrivelsen. Dette kan som eksempel være å endre vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen slik at studenter kan ha mulighet for å avlegge eksamen uten å møte på campus. Dette kan bidra til å forhindre at store grupper av studenter blir forsinket i sine studier.

Fakultetet kan nå gi studenter anledning til å gå opp til eksamen uten at obligatoriske aktiviteter er godkjent, men studenter kan bli pålagt å få disse godkjent innen en viss tid for at eksamensresultatet skal være gyldig. 

Rektor har fått fullmakt til å åpne for at egenmelding kan godtas som tilstrekkelig dokumentasjon for gyldig fravær. Rektor har da mulighet til å beslutte at egenmelding innføres dersom situasjonen skulle tilsi at det er behov for dette.

Fakultetet har fått fullmakt til å utvide sensurfristen (ordinært på tre uker) med to uker. Ved stor smittespredning gis det da bedre tid til å finne kvalifiserte sensorer.

Hjemmekontor

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby vil heller ikke spekulere i hvordan det blir etter denne datoen.

– Det gjør vi en fortløpende vurdering av. Nå skal det også avholdes et hastemøte mellom statsråden og rektorene i dag, så vi avventer også eventuelle signaler fra KD, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby til Universitetsavisa.

Samtidig er direktivet til ansatte forsterket - alle som ikke fyller kritiske funksjoner skal ha hjemmekontor inntil videre.

Alle tjenestereiser avlyses med umiddelbar virkning. Private reiser med kollektiv transport frarådes.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier de nye restriksjonene er resultatet av en fortløpende vurdering.

– Er dere seint ute med disse tiltakene?

– Det er jo vanskelig å svare på og vurdere. Vi har fortløpende gjort vurderinger i tett samarbeid med medisinsk ekspertise, og iverksatt tiltak, sier Munkeby.

Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. Munkeby sier alle ansatte skal gjøre en vurdering i samarbeid med ledelsen ved sitt institutt på om de bør ha hjemmekontor.

– Ansatte i kritisk virksomhet må vurderes nærmere. Men vi sender hjem ansatte i risikosonen.

– Hva med de over 65?

– Der sier vi at alle over 65 år kan holde seg hjemme. Hvis de ønsker å gå på jobb, så bør de ha en risikovurdering av sin fastlege. Det er jo slik at noen av de over 65 år er i god form, sier Munkeby.

Tiltakene

Den sentrale beredskapsledelsen på NTNU har i dag gjort følgende vedtak, med virkning fra og med torsdag 12.mars: 

* NTNU avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med 20. mars.

* NTNU avlyser også all kurs og konferanseaktivitet, i samme periode. 

* NTNU går over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Nærmere informasjon gis i løpet av dagen til studenter og faglærere.

* Studenter skal ikke oppholde seg på campus.

* Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype.

* Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.

* Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder, eller faglærer. 

* Ansatte over 65 år skal som hovedregel arbeide hjemmefra. Ansatte over 65 år kan være til stede på arbeidsplassen, etter nærmere helsemessig vurdering fra fastlege.

* Alle tjenestereiser avlyses. Alle som kommer fra utlandet, uansett land, skal ha to ukers hjemmekarantene. Hjemmekarantene gjelder også for private reiser

* NTNU fraråder sterkt alle private reiser, med kollektiv transport, for både studenter og ansatte.

Les alle UAs saker om koronaviruset her.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakta

Fakta om de nye nasjonale tiltakene

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie la fram følgende tiltak torsdag for å begrense koronasmitte.

 • Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Alle som har vært i utlandet må holde seg hjemme i karantene. Det gjelder også dem som ikke har vært i områder langvarig spredning. Tiltaket gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar.
 • Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands.
 • Alle fritidsreiser frarådes.
 • Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.
 • Det blir innført adgangskontroll til helseinstitusjoner. Unngå å besøke institusjoner for eldre og andre sårbare grupper.
 • Det er forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idretts både innen- og utendørs.
 • Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene.
 • Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.
 • Dagligvarebutikker får holde åpent.
 • Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb.
 • Kilde: NTB
Både Aksel Tjora og Kjersti Møller var opptatt av at situasjonen i minst mulig grad må gå ut over studentene.