Ukrainske studenter i Norge får fortsatt stipend til livsopphold

Men stipendordningen til russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført.

Ola Borten Moe kunngjorde den første stipendordningen under et besøk ved Universitetet i Oslo. Her sammen med de ukrainske studentene Olexandre Dorichenko (t.v.) og Yelyzabetha Dovhinka, og UiO-rektor Svein Stølen.
Publisert

Da det brøt ut krig i Ukraina fikk flere ukrainske, russiske og belarussiske studenter som oppholdt seg i Norge økonomiske problemer på grunn av krigen.

Regjeringen opprettet en stipendordning for dem for vårsemesteret.

Noen fikk økonomiske problemer fordi foreldre og andre som har finansiert dem fram til nå, ikke lenger kan fortsette med det, eller fordi de har mistet tilgang til pengene sine på grunn av økonomiske sanksjoner rettet mot Russland.

Opptil 21.000 i måneden

Studenter som kvalifiserte til stipendet, har fått utbetalt opptil 11.500 kr per måned fra mars til august. Doktorgradsstipendiater har fått opptil 21.000 kr i måneden.

Nå videreføres stipendordningen for de ukrainske studentene.

– Det er fortsatt krig i Ukraina og ukrainske studenter kan ikke reise hjem. Derfor forlenger vi stipendordningen for de ukrainske studentene som var i Norge før 24. februar. Det betyr at de også kan få stipend for neste studieår, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i en pressemelding.

Mulig å reise hjem igjen

Ordningen blir ikke videreført for russiske og belarussiske studenter.

– For de fleste russiske og belarussiske studenter er det mulig å reise tilbake til hjemlandet. I vår var situasjonen deres akutt, og derfor fikk de tilbud om økonomisk hjelp frem til sommeren. Det har forhåpentligvis gitt forutsigbarhet og tid til å finne løsninger for videre studier. Fra høsten av er det ikke grunnlag for å behandle disse studentene annerledes enn andre utenlandske studenter, sier Hoel i pressemeldingen.

Dersom det er russiske eller belarussiske studenter som mener de har et reelt behov for beskyttelse, kan de søke asyl på individuelt grunnlag. Hvis de får innvilget dette, får de rett til støtte gjennom Lånekassen.

Ukrainske studenter som har kommet til Norge etter krigens start må søke om midlertidig kollektiv beskyttelse. De blir dermed del av introduksjonsprogrammet og kan få støtte gjennom Lånekassens ordninger.