Mister penger til 464 studieplasser: - Skrikende behov

464 studieplasser som var tildelt NTNU i forbindelse med Utdanningsløftet i 2020 vil ikke få basisfinansiering til opptak til nye studentkull. IKT-feltet og sykepleie tar støyten.

Bachelor- og masterutdanningen for sykepleiere fikk 35 nye studieplasser hver gjennom Utdanningsløftet, som nå forsvinner.
Bachelor- og masterutdanningen for sykepleiere fikk 35 nye studieplasser hver gjennom Utdanningsløftet, som nå forsvinner.
Publisert Sist oppdatert

Rektor foreslår en opptaksramme på totalt 13 864 studieplasser 2023/2024. Dette er en nedgang i den totale opptaksrammen fra 2022/2023 på 406 studieplasser. Hovedgrunnen er at det er en forventet endringer i basisbevilgningene som følge av statsbudsjettet for 2023.

I følge forslaget til statsbudsjett for 2023 vil 464 studieplasser, som var tildelt NTNU i forbindelse med Utdanningsløftet i 2020, ikke få basisfinansiering til opptak til nye studentkull. Fakultetene har i sine innmeldinger for 2023/2024 justert ned opptaksrammen for sine studier i henhold til dette.

Trenger basisfinansiering

Det gikk ut et notat til fakultetene 19. oktober der de ble bedt om å vurdere om de klarer å opprettholde noen av studieplassene tildelt i forbindelse med Utdanningsløftet, selv om basisfinansieringen faller bort.

Fakultetene kom med en nesten enstemmig tilbakemelding om at å opprettholde studieplasser uten basisfinansiering vil gå på bekostning av utdanningskvalitet og forskningsaktivitet, og at det dermed er noe man ikke ønsker å gjøre. Studieplassene forsvinner dermed fra NTNU ved opptak av nye studentkull i 2023.

Det ble også vist til at NTNU allerede har flere studieplasser uten basisfinansiering enn andre utdanningsinstitusjoner i UH-sektoren. Fakultetene mener dermed at studieplasser heller bør flyttes på tvers av fakultetene enn å tilby studieplasser som det ikke er midler til.

Svekker IKT-feltet

I følge den foreslåtte opptaksrammen for 2023/2024 er det Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) som mister flest studieplasser.

Roger Midtstraum mener at avgjørelsen fører til en svekkelse av IKT-feltet.
Roger Midtstraum mener at avgjørelsen fører til en svekkelse av IKT-feltet.

Prodekan for utdanning ved IE-fakultetet, Roger Midtstraum, forklarer at avgjørelsen fra KD kommer til å føre til at samfunnet om noen år kommer til å få færre kandidater med IKT-utdanning å ansette. Dette er til tross for at minister Ola Borten Moe tidligere har uttalt at han ønsker seg flere norske teknologer.

- Det er snakk om studieplasser spredt over mange programmer, som til sammen fører til en svekkelse av IKT-feltet.

Sett opp mot opptaksrammene for 2022/2023 er det foreslått at IE-fakultetet mister 121 studieplasser i 2023/2024.

- Det er et skrikende behov for den kompetansen fakultetet vårt kommer med. Vi skulle gjerne ha beholdt plassene, men når vi mister basisfinansiering er det ikke så mye vi kan gjøre. For å levere god studiekvalitet er vi nødt til å ha ressursene i bunn, og er dermed enig i avgjørelsen om å ikke opprettholde studieplasser uten basisfinansiering, sier Midtstraum.

Håpte på en videreføring

Prodekan for utdanning ved MH-fakultetet, Toril Forbord, forklarer at de var klar over at disse plassene var midlertidige, selv om de hadde et håp om at finansieringen kom til å videreføres.

Toril Forbord hadde et håp om at finansieringen kom til å videreføres.
Toril Forbord hadde et håp om at finansieringen kom til å videreføres.

- Det er fortsatt et skrikende behov for sykepleiere, og denne avgjørelsen er noe samfunnet kommer til å tape på.

Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap er det bachelor- og masterutdanningen for sykepleiere som avgjørelsen går hardest utover, men Forbord er enig med de øvrige fakultetene i at studieprogrammene ikke kan videreføres uten basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Begge programmene fikk 35 nye studieplasser hver gjennom Utdanningsløftet som nå forsvinner.

- Vi har brukt en del ressurser på å bygge opp arbeidsstokken rundt de studieplassene som nå forsvinner, så nå er vi nødt til å se hva vi gjør med disse videre, sier Forbord.

Plasser på havbruksingeniør består

Det finnes et unntak. På havbruksingeniør-studiet trekker KD finansieringen av 10 plasser. Men disse kommer allikevel til å bestå forteller Karina Mathisen, prodekan for utdanning ved fakultetet for naturvitenskap.

- De ti studieplassene kommer til å bli videreført ved en intern omfordeling på Naturvitenskapelig fakultet.

Karina Mathisen forteller at de ikke rakk å gjøre en større omfordeling nå i oktober.
Karina Mathisen forteller at de ikke rakk å gjøre en større omfordeling nå i oktober.

Fakultet for naturvitenskap (NV) dimensjonerer sitt program hvert år i august. I år hadde de etter årets prosess tenkt å styrke fagområdene batteri og biologi/biodiversitet. Inntrekket fra KD kom først etter at man hadde gjennomgått denne prosessen.

- På grunn av kort frist besluttet fakultetet å nedskalere den planlagte satsningen på batteri og biologi/biodiversitet noe for å opprettholde havbruksingeniør-studiet.

Havbruksingeniør-studiet har hatt 35 studieplasser, og Mathisen forteller at å gå fra 35 til 25 plasser representerer en såpass stor andel nedgang at det kunne føre til en «underkritisk studentpopulasjon» for bachelorprogrammet. Hun forteller videre at fakultetet kommer til å gjøre en grundigere gjennomgang neste høst.

- Alle programmene som opplevde inntrekk fra KD er strategisk viktig for NV og utdanner kandidater som vi mener er samfunnskritiske, men vi rakk ikke gjøre en større omfordeling nå i oktober.