Fryser samarbeid med Russland om utdanning og forskning

Alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner skal som hovedregel legges på is.

Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet mener det er ønskelig at forskere kan fortsatt å ha kontakt med hverandre over landegrensene.
Publisert Sist oppdatert

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding.

Kunnskapssamarbeidet med Russland strammes inn på flere måter:

  • Kunnskapsdepartementet og underliggende etater suspenderer all dialog med russiske myndigheter
  • Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes
  • Den norsk-russiske utdanningsavtalen suspenderes
  • Den ferdigforhandlede forskningsavtalen med Russland legges på is
  • Som hovedregel skal alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is. Institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før.

Samtidig understreker de at det er ønskelig at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensene (såkalt forsker-til-forsker-samarbeid).

Det vil bli vurdert om det er behov for å stramme inn ytterligere. Kunnskapsdepartementet følger tett med på diskusjonene i Brussel og hva som skje med russisk deltakelse i Erasmus+ og Horisont Europa.

− Russiske styremakter har satt verden i en svært alvorlig situasjon og det krever reaksjoner. Samtidig ønsker vi at sanksjonene i størst mulig grad skal være rettet mot russiske myndigheter og ikke mot sivilsamfunnet. Akademia kan være en viktig motvekt mot myndighetene også i Russland. Derfor gir vi norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter en liten åpning for å fortsette samarbeid som det er faglig grunnlag for å ha, sier Ola Borten Moe.