Studenter på elleve nye utdanninger kan få vurdert om de er skikket for yrket de utdanner seg til

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å innføre skikkethetsvurdering i enkelte grunnutdanninger og videreutdanninger.

Studenter ved en rekke utdanninger kan bli strengere kontrollert.
Studenter ved en rekke utdanninger kan bli strengere kontrollert.
Publisert

Fellers for utdanningene er at de fører til yrker der man har med sårbare grupper å gjøre.

Her inngår blant annet bachelor i folkearbeid, bachelor i tolking, bachelor i ernæring, bachelor i osteopati og bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, ifølge Khrono (full liste i bunnen av saken).

I dag er det 28 utdanninger der studentene er underlagt skikkethetsvurdering. Om man regner med alle videreutdanninger, er til sammen 35 utdanninger listet opp i departementets forslag til ny skikkethetsforskrift.

Skikkethetsvurdering er viktig for å beskytte mennesker i sårbare situasjoner, men det kan samtidig være inngripende for studenter, påpeker Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet.

Derfor vil departementet begrense kravet til videreutdanninger som fører fram til yrker hvor studenten møter sårbare grupper under studiene og senere i yrkesutøvelse.

Forslaget til endringer i skikkethetsforskriften er sendt på høring med frist 28. januar 2023.

Fakta

Disse utdanningene foreslås skikkethetsvurderinger i

 • Bachelor i folkehelsearbeid
 • Bachelor i i toll, vareførsel og grensekontroll
 • Praktisk teologisk utdanning – ettårig utdanning
 • Bachelor i ernæring
 • Bachelor i dyrepleie og veterinærmedisin - cand.med.vet.
 • Bachelor i tolkning i offentlig sektor (talespråktolk)
 • Bachelor i drama- og teaterkommunikasjon (dramapedagog)
 • Bachelor i kunst og design, studieretning kunst og formidling (kunst – og kulturformidling)
 • Masterstudium i helse og teknologi, studieretning kunstterapi (kunstterapeut)
 • Bachelor i osteopati
 • Bachelor i paramedisin/paramedicutdanning og videreutdanning i nasjonal paramedicutdanning (paramedic sto på listen fra før, men nå foreslås det utvidet til alle paramedisinutdanninger)
 • Alle videreutdanninger som fører til en spesialisering, og som bygger på utdanninger som allerede er innlemmet i forskriften.