I dag presenterer han revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Ifølge NTNUs prorektor for forskning er planen avgjørende for utviklingen av Norge: I dag presenteres den av statsråd Ola Borten Moe.

Forventningene til hva Borten Moe har lagt inn den nye langtidsplanen er blitt redusert i takt med stadig flere varsler om trangere tider.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

* Langtidsplanen spenner over ti år, men skal revideres hvert fjerde år.

* Den kommer samtidig som statsbudsjettet.

* Den første langtidsplanen kom i 2014, og den andre i 2018.

* Hovedformålet er å «sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet rundt nasjonale kunnskapsinvesteringer».

Langtidsplanen legges fram sammen med statsbudsjettet, som legges fram førstkommende torsdag. Hovedpunktene vil bli presentert i dag. Anledningen er Universitets- og høgskolerådets årskonferanse som arrangeres i Oslo. UHR-konferansen beskriver seg selv som den viktigste møteplassen for ledere i universitets- og høyskolesektoren. Temaet for årets konferanse er universitetenes og høyskolenes bidrag til arbeids- og samfunnsliv.

I fjor beskrev prorektor for forskning ved NTNU Tor Grande i en ytring i UA Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) som «avgjørende for videre utvikling av Norge som et bærekraftig og kunnskapsbasert velferdssamfunn.»

Ønsker rendyrket investeringsplan

- Denne gangen forventer vi ikke at LTP følges opp med ambisiøse opptrappingsplaner (friske midler) slik de tidligere planene har blitt fulgt opp med, skriver han i en epost mandag ettermiddag mens han er på farten ti Oslo.At forventningene er tatt ned skyldes de stramme rammene som Borten Moe har signalisert at kommer. Men noen forhåpninger tillater prorektoren seg å ha.

- Vi forventer at den nye planen vil signalisere behovet for omstilling og klare prioriteringer, og at vi må få det til innen eksisterende rammer.

Det vil også kreve at UH sektoren må tilpasse seg nye forventninger, det er langt mer utfordrende uten tilførsel av friske midler.

Forventer retning: Prorektor Tor Grande.

- Jeg mener LTP bør rendyrkes mer som investeringsplan for forskning og høyere utdanning og bør ha samme status for vår sektor som f.eks. Nasjonal transportplan og Langtidsplan for forsvaret har for sine sektorer, skrev prorektoren i en ytring i UA i forbindelse med at UHR behandlet det forberedende arbeidet med ny langtidsplan i fjor vår, skrev prorektoren.

Grande var ett av seks «kloke hoder» som i forbindelse med fjorårets konferanse ble invitert til å komme med et innspill til langtidsplanen som legges fram i dag. Innspillene er samlet på denne sida.

Programmet for UHR-konferansen består av tre plenumssesjoner om forventninger til institusjonene, fremtidens grønne arbeidsliv og neste generasjons kunnskapsformidling. Det blir også tre parallellsesjoner om akademisk frihet, kunnskap og bærekraftambisjoner, samt fremtidens grønne arbeidsliv.

Færre ord, mer retning

For halvannet år siden stilte NTNUs prorektor et ønske om tydeligere fokus. Selv om forventningene hans til hva planen kan levere er tatt ned, er dette ønsket aktuelt også i dag.

«En utfordring er at LTP etter forrige revisjon har blitt svært ordrik og dermed mindre tydelig på retning. Planen bør bli strammere og forventninger til oppfølging tydeligere.»

Så gjenstår å se om planen Ola Borten Moe presenterer i dag lever opp til forventingene