NTNU sliter med rekruttering: - Det er vanskelig å konkurrere på lønn

- Alle mine direktører er bekymret for om de vil få nok arbeidskraft, sier organisasjonsdirektør ved NTNU, Bjørn Haugstad.

Bjørn Haugstad sier rekruttering og bemanning blir en utfordring for NTNU. Bildet er fra et tidligere styremøte ettersom Haugstad for øyeblikket er i Oslo og deltok på møtet digitalt.
Publisert

En av NTNUs store utfordringer framover kommer til å være rekrutteringen. Det var organsisasjonsdirektør Bjørn Haugstad tydelig på under mandagens styremøte.

- Vi har en del uønskede avganger flere steder. Det virker som et oppdemmet behov om å flytte på seg etter pandemien, og vi sliter med å konkurrere godt om kandidater. Det er vanskelig å konkurrere på lønn hos nyansatte når lønnen skal stå i stil med den de som allerede er ansatt har, sa Haugstad.

Det har vært forholdsvis vanskelig den siste tiden å få søkere.

- Alle mine direktører melder inn at de er bekymret for om de vil få nok arbeidskraft. Statlige etater i Trondheim henter fra hverandre for å få dekt behovene. Det er betydelig økt konkurranse i arbeidsmarkedet, spesielt når det gjelder IKT- og HR-folk. Det er de kompetansene vi trenger for å ta ned avsetningene og for å levere på andre viktige saker for NTNU-styret.

NTNUs avsetninger har fortsatt å øke gjennom det siste året, og flere styremedlemmer ytret bekymring for planen for å ta disse ned. Haugstad sa seg enig i det, og mente spesielt at rekrutteringsproblemet kan sette hindringer.

- Jeg er enig i at det er optimistisk. Vi har en historie med å være optimistiske i første tertial, og så viser det seg at vi ikke klarer det etter hvert som man kommer utover i året. Det kommer til å bli enda mer krevende i år når vi sliter med interne ressurser og et stramt arbeidsmarked. Det er noe som påvirker vår kapasitet til å gjennomføre, sa Haugstad.

Rektor Anne Borg delte Haugstads bekymring.

- Det er viktig at vi får tak i folk. Det har spesielt vært en bekymring for eiendoms-avdelingen. Vi har fått to nyansatte der, men vet det har vært krevende å få nye folk, sa Borg.