Desentralisert utdanning

Fra neste høst skal NTNU utdanne leger i Ålesund

Fredag signerer NTNU avtalen som gir en desentralisert legeutdanning i Møre og Romsdal.

Fjernstyrte pasientsimulatorer er blant verktøyene sykepleierstudentene bruker ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Fra høsten av skal det også utdannes leger ved campusen.
Fjernstyrte pasientsimulatorer er blant verktøyene sykepleierstudentene bruker ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Fra høsten av skal det også utdannes leger ved campusen.
Publisert Sist oppdatert

- Høsten 2023 kan vi ønske de første 20 medisinstudentene velkommen til Ålesund og Helse Møre og Romsdal, sier Siri Forsmo, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, i en pressemelding.

Den desentraliserte legeutdanningen betyr at studenter som har gjennomført de første to studieårene i Trondheim flytter til Ålesund hvor de skal tilbringe de neste tre årene ved helseforetakene og primærhelsetjenesten i Møre og Romsdal.

I pressemeldingen presiseres det at studentene skal lære det samme som studentene i Trondheim, og at undervisningen vil foregå i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og på helsehus.

- Vi etablerte en slik utdanning i Helse Nord Trøndelag i 2018 som vi drar erfaringer fra når vi nå starter opp i Møre og Romsdal. NTNU er først i Norden med til å benytte denne studiemodellen i deler av medisinstudiet, sier Forsmo i pressemeldingen.

Øyvind Bakke, administrerende direktør i helseforetaket, sier de er godt fornøyd med å få på plass samarbeidsavtalen.

- Nå skal vi forberede oss for å tilby et best mulig utdanningsløp for de som velger å studere i Ålesund. Det er viktig for oss som helseforetak å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer gode fagfolk. Ved å ta en aktiv rolle i medisinutdanningen bidrar vi til å utdanne våre egne fagfolk for fremtiden, sier han i pressemeldingen.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, omtales i pressemeldingen som en av pådriverne for den desentraliserte legeutdanningen. Han mener dette vil føre til en styrking av fag og kvalitet i helsetjenestene lokalt.

- Å utdanne leger i Ålesund bidrar til økt rekruttering av fagfolk med akademisk kompetanse lokalt. Leger som tidligere søkte seg til Trondheim for å komme nær forsknings- og utdanningsmiljøene ved NTNU og St. Olavs kan nå i større grad bli værende ved lokalsykehusene, sier Slørdahl i pressemeldingen.

Avtalen skal signeres under en markering i Ålesund fredag.