Ytring

Kampen for de midlertidige

Det er nok en gang valg ved NTNU, og dette innlegget handler om den gruppen som oftest har dårlig valgdeltagelse og minst tilhørighet ved NTNU: De midlertidige.

- Uten oss hadde ikke NTNU gått rundt, skriver Amund Bergland Kvalsvik, som stiller til styrevalg for de midlertidig vitenskapelig ansatte.
Publisert Sist oppdatert

Det er mange midlertidige ansatte ved NTNU, både som Post-Docs og som PhDer, men allikevel er vi en gruppe som ikke står fram ofte og uttrykker oss om hvordan ting burde gjøres på vår arbeidsplass, eller stiller betydningsfulle krav til NTNU som institusjon. Det gir mening: midlertidige har begrenset tid til å gjennomføre arbeidet sitt, er ikke kjent med hvordan NTNU sitt demokrati fungerer, og det blir lett å tenke at man er jo ferdig snart allikevel.

Jeg vil allikevel slå et slag for de midlertidige: Uten oss hadde ikke NTNU gått rundt. De midlertidige ansatte gjør en fremdragene jobb innenfor forskning og utfører mye av det mest tekniske, vanskeligste, og viktigste arbeidet NTNU utfører. Midlertidig tilegner seg ofte praktisk kunnskap om metoder, datainnsamling, og simulatorer som ingen andre sitter med. Ikke minst hadde ikke undervisningskabalen gått opp uten de midlertidige som står på for fagutvikling, undervisning, øvingsopplegg, og studentkommunikasjon.

Dette er dessverre ikke en jobb som alltid blir verdsatt. Midlertidige ansatte opplever uforutsigbare hverdager hos NTNU hvor det er utydelig hvilke arbeidsoppgaver de har, hva slags hjelp som er tilgjengelig og hva du kan forvente av dine arbeidskolleger, administrasjonen, og veilederen din. Det er variabelt hvor integrert de midlertidige blir på sine arbeidsplasser, om de føler en tilhørighet og om de i det hele tatt synes det er verdt å dra på campus for å arbeide. Deler av dette er definitivt etterskader etter pandemien, men NTNU har rett og slett gjort en for dårlig jobb for å få de midlertidige til å bli sett på som den livsviktige ressursen de er.

Det er på grunn av disse tankene at jeg stiller til valg som representant for de midlertidige ansatte på NTNU. Jeg har lyst til å forbedre vår forutsigbarhet, og redusere mengden stress som altfor mange av oss sliter med i hverdagen. Tydeligere rutiner for oppfølging, muligheter for reduksjon i arbeidsbelastning i vanskelige perioder, bedre bevilgninger til mental helse, og tydeligere ansvarsområder er blant sakene jeg vil ta med meg til styret.

Takk for at du leste, og uansett hvem du støtter, husk å benytt stemmeretten 27-29 Mars!

- Amund Bergland Kvalsvik