Nature Index

En ranking man kan klatre i

Nature Index rangerer universitetene etter vitenskapelig publisering. Her er det mulig å klatre. Hvordan presterer NTNU? Ikke så verst, viser det seg.

- - Det er ikke uten grunn at institusjoner som skårer høyt i de tradisjonelle rangeringene er universiteter som er 200-800 år gamle, kommenterer prorektor Tor Grande.
Publisert Sist oppdatert

«Alle rankingers mor» – Times Higher Educations global ranking – lener seg tungt på noe man kan kalle «hearsay» - man spør professorer rundt om i verden hvilke universiteter de har hørt om. Universiteter som skårer bra havner høyere på lista.

Prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande, har selv svart på slike spørsmål. I dag sitter han med ansvar for å fremme forskningen ved et universitet som gjør det sånn passe på disse globale rankingene. I de senere år har utviklingen på THE ikke gått i NTNUs favør. I år ligger man på 401-500. plass, med de tre øvrige breddeuniversitetene foran seg.

På 22. plass

Da er det verd å merke seg når NTNU faktisk gjør det tilsynelatende svært godt på en global universitetsranking. På Nature Index’ liste over «Leading 150 Young Universities» ligger NTNU på 22. plass. Denne rangeringen sporer institusjoner og land og deres vitenskapelige produksjon. Hvert år rangerer Nature Index de ledende institusjonene og land etter antall vitenskapelige artikler og artikler som er publisert i ledende tidsskrifter.

En som har merket seg denne plasseringen, er Tor Grande.

- Denne rankingen er et godt mål på hvor mye forskning av høy vitenskapelig kvalitet universitetene leverer, forklarer han.

Prorektoren peker på at dette er målkriterier det er mulig å påvirke ganske direkte gjennom egne prestasjoner. Når det gjelder menyen av kriterier som framfor alt THE benytter seg av, er ikke dette så enkelt. Hvordan stiger man på en faktor som måler i hvilken grad resten av verden har hørt om deg? Også for flere av de andre kriteriene, som går på ratio underviser-student og mer til, sitter det lengre inne å endre i en fei.

Konkurrerer mot 800 år gamle universiteter

- Det er ikke uten grunn at institusjoner som skårer høyt i de tradisjonelle rangeringene er universiteter som er 200-800 år gamle, kommenterer Grande.

I år gikk Oxford til topps på THE for åttende år på rad. Cambridge, Harvard, Stanford, CalTech og MIT ligger tradisjonelt blant de fem og ti beste i verden over år.

- Det er et mål for dere i ledelsen å løfte universitetet på viktige rankinger. Vil du som prorektor for forskning oppfordre forskere ved NTNU til å satse hardere på å publisere i slike ledende tidsskrifter?

- Jeg tror jeg nøyer meg med å konstatere at vår plassering her er interessant. For øvrig er ikke alle disipliner like godt representert på denne rankingen, så man skal passe seg for å generalisere for mye, sier han.

NTH siden 1911

Men at å gjøre det bra er viktig, er prorektoren tydelig på. Grande framholder særlig den positive effekten gode plasseringer på prestisjefylte rangeringer har på forskerrekruttering.

- Det er klart at dette gjør oss mer interessant for ph.d.-kandidater verden rundt, sier han.

- Vår ambisjon er å øke vår internasjonale synlighet. Vi skal synes i en global verden.

- Men hvor bra er det å gjøre det godt blant unge universiteter? Dessuten: Er nå NTNU yngre enn 50 år – NTH ble etablert i 1911?

- Det siste er helt klart åpent for debatt. Til det er å si at det samme må antas å gjelde for svært mange institusjoner – at der fantes en tidligere institusjon opprinnelig, sier Grande.

Kina kommer

Å gjøre det godt i kategorien unge universiteter er uansett en god prestasjon, poengterer han.

- NTNU ligger i et felt av mange universiteter som satser hardt og som gjør det svært godt. Det er bra å hevde seg i dette feltet.

Om man studerer lista ser man at det er et land som gjør det svært bra. Kina er inne på lista med fem universiteter blant de ti beste, de to på topp er kinesiske – og til sammen elleve universiter foran NTNU er kinesiske.

- Hva er å si om det?

- Først og fremst viser det hvor sterkt Kina står i forskningsverdenen i dag. Vi fikk et annet tegn på det i 2019, da Kina for første gang passerte USA i volum av vitenskapelig produksjon. Det sier noe om hvor vi er på vei.

Også mange av de andre beste, unge universitetene i verden ifølge Nature Index befinner seg i Sørøst-Asia – Singapore, Sør-Korea.

- At NTNU er synlig på denne rankingen, har verdi når det gjelder å tiltrekke seg forskerkandidater fra denne delen av verden, sier Tor Grande.