Beklager glipp under styremøtet

Kommunikasjonskrøll førte til endringer i kjøreplanen. Det førte til at de som fulgte styremøtet digitalt ikke fikk med seg behandlingen av NTNUs virksomhetsrapport.

Nils Kristian Nakstad startet karrieren som styreleder ved NTNU med å sende alle hjem. Halvannet år senere fikk han endelig lede et fysisk styremøte igjen.
Publisert

Under torsdagens styremøte skulle NTNU-styret etter planen starte med å behandle en klage på en oppsigelsessak, en sak som var unntatt offentlighet slik normalt er.

Men feilkommunikasjon førte til at saken måtte utsettes, og i stedet startet styremøtet med behandling av NTNUs virksomhetsrapport.

I utgangspunktet uproblematisk, men denne endringen ble ikke varslet til de som deltok digitalt på møtet. Dermed ble styrediskusjonen rundt NTNUs virksomhetsrapport i praksis unntatt offentligheten.

- Det er ikke uvanlig at kjøreplanen for styremøter blir endret på kort varsel, men det som var uheldig i dette tilfellet var at mediene som fulgte møtet digitalt ikke ble varslet om endringen, sier avtroppende styreleder Nils Kristian Nakstad.

Det følger av Universitets- og høgskoleloven at styremøter skal holdes for åpne dører.

- Mener du at dere her handlet i tråd med loven?

- Styremøtet var faktisk åpent for mediene og andre tilhørere som var fysisk til stede på hotellet ved det tidspunkt vi gikk over til sak 2 på agendaen. Derfor er vi ikke enig i at vi her brøt prinsippet om offentlighet. Samtidig vil jeg beklage at det glapp med varslingen til de som deltok via skjerm. Det var absolutt ikke med hensikt at noen journalister ikke fikk høre på diskusjonen om NTNUs virksomhetsrapport for første tertial. NTNUs styremøter er og blir åpne, med unntak for behandlingen av noen få saker.

Årsaken til at dagsorden ble endret var at personen som hadde klaget på oppsigelsessaken som skulle behandles først, samt hans advokat, hadde fått beskjed om at saken skulle gå klokken 09.40 - en time senere enn det som egentlig var planen. Dette ble oppdaget da de to ikke koblet seg på 08.40.

- Klageren hadde lovbestemt rett til å delta under behandlingen av saken, og vi fikk varslet ham om det nye tidspunktet. Men vi fikk ikke tak i advokaten som også skulle være med, og dermed måtte vi endre rekkefølgen på sakene, sier Nakstad.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.