Dette er NSOs ti krav til en ny regjering

Studentøkonomi, kvalitet på utdanningen og et bærekraftig akademia blant kravene fra studentene etter årets valg.

NSO-leder Tuva Todnem Lund gratulerer tirsdag de rødgrønne med valgseieren, men kommer med tydelige krav.
Publisert

I en pressemelding gratulerer Norsk studentorganisasjon (NSO) de rødgrønne partiene med flertallet, og lister opp «ti klare krav til regjeringsforhandlingene» (se faktaboks).

- Den nye regjeringen er nødt til å satse på kunnskap hvis vi skal lykkes med omstillingen til et kunnskapssamfunn. Å satse på kunnskap er å satse på fremtiden, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund i pressemeldingen.

Kravene de kommer med gjelder både kvaliteten på høyere utdanning og studentenes økonomi.

- Vi forventer å se at den nye regjeringen satser på kunnskap gjennom høyere utdanning i den neste stortingsperioden. Utdanning koster, men uvitenhet koster mer, sier Lund i pressemeldingen.

Fakta

NSOs ti krav

1) Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

2) Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene.

3) Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse.

4) Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2.5G over 12 måneder.

5) NSO forventer en reversering av konverteringsordningen slik at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.

6) Studenter som mister inntektsgivende arbeide må ha samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben.

7) Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning.

8) Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.

9) Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030.

10) Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.