styremøte ntnu

Følte fysisk ubehag ved å lese styresaken om skolepenger

Roar Brakstad sa dette var første gang i sin tid som styrerepresentant at han hadde følt et fysisk ubehag ved å lese en sak i styrepapirene. Bare 23 studenter har så langt betalt inn skolepenger til NTNU.

Emilie Faarup Storvik og Roar Brakstad hadde på seg t-skjorter med tydelig budskap mot skolepenger. - Vi vil minne om at NTNU må fortsette å kjempe mot denne ordningen, sa styremedlemmene, som går av til høsten.
Publisert

Det er klart at det blir innført skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits. NTNU har vært tydelige på at de ikke ønsker en slik ordning. Saken ble behandlet som en orienteringssak fra rektor i styremøtet torsdag.

- Dette er en stor sak for Norge og NTNU. Hele sektoren og NTNU har gått tungt inn overfor departementet og sagt at vi ikke ønsker å innføre skolepenger. Men vi har ikke fått gjennomslag, sa prorektor for utdanning Marit Reitan i styremøtet.

Reitan forklarte at antallet nordiske og norske søkere har økt med 8,1 prosent. Internasjonale søkere har hatt en nedgang på 19.8 prosent etter at det ble kjent at det blir innført skolepenger.

Kun 23 har betalt

- Men dette med betalingen er ennå uklart. 243 studenter fra land utenfor Europa har svart ja til studieplass, men det er bare 23 som har betalt så langt, sa Reitan.

Sektoren har laget en prismodell, og Marit Reitan viste den fram i møtet. Den viser at en master kan komme til å koste nesten 500.000 kroner per studieår.

Marit Reitan viste fram oversikten over hvor mye det vil koste å studere ved NTNU.

- Det blir dyrt for de kostnadskrevende studiene. Jeg tror vi priser noen av studiene våre høyere enn Sverige, sa Reitan.

Hun tror sektoren må se nærmere på prissettingen etterhvert.

- Ordningen ble innført før det kom en stipendordning på plass, sa Reitan.

Fysisk ubehag

Emilie Faarup Storvik, representant for studentene, sa at hun syns det er veldig synd at skolepenger ble innført, både for NTNU og for studentene.

- Det strider mot vårt motto «kunnskap for en bedre verden». Jeg er glad for at NTNU har vært en tydelig stemme imot. Vi må fortsette å signalisere overfor KD at vi er uenige i innføringen av skolepenger, sa Emilie Faarup Storvik.

- Dette er første gang jeg kjenner på et fysisk ubehag som styremedlem, ved å sitte og se på en sak. Dette er ufattelig trist, sa Roar Brakstad, også styrerepresentant for studentene.

Bente Stallknecht, ekstern styrerepresentant, som kommer fra Danmark, sa hun syntes prissettingen virket høy.

- På masternivå hos oss ligger prisen på 10.000-17.000 euro per masterår. Det er en politisk beslutning, sa Stallknecht.

Marit Reitan kommenterte at prissettingen er en stor diskusjon og at det er rammefinansieringen til universitetene som legges til grunn i dag.

- Men dette må vi utrede mer, alt har skjedd veldig raskt. Nesten alle universitetene har lagt seg på dette nivået, sa Reitan.