Se NTNU-styremøtet her

NTNUs styre skal diskutere campusplanene under sitt møte under ledersamlingen i Hell.

Dette er dagens saker:

  • Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
  • Utvidelse av festeavtale for SINTEF Energi AS
  • Midlertidig opptaksforskrift, rektorfullmakt
  • Redefinering av prosjektet NTNU Campussamling, ettersendes
  • Rektors orienteringer