ytring

Ansatte, bry dere om Studentvalget!

Uten vilje til å tolke, presisere og kommunisere er samspillet i universitetsdemokratiet meningsløst.

Medlemmene av arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU: Fremste rad, f.v.: Ida Austigard Ødegård - nestleder, Morten Eidsvaag Althe - leder, Erik Johansen - fagpolitisk ansvarlig, bakre rad, f.v.: Kristian Wiulsrød - internasjonalt ansvarlig, Ole-Markus Simonsen - stedlig leder i Ålesund, Ingunn Hatlehol Andreassen - stedlig leder i Gjøvik.
Publisert

Semesterets studentvalg har begynt, og det skal velges nye studenttillitsvalgte på alle nivå ved NTNU. De studenttillitsvalgte utgjør en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved NTNU og er en enormt viktig ressurs for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av våre utdanninger. Det er med andre ord viktig for dere ansatte at dyktige studenter slippes til.

Hvert semester kommer det nye fjes til syne i ulike møter på alle nivåer, hvor dere ansatte diskuterer hvordan én best kan løse ulike utfordringer ved NTNU. Disse nye fjesene kan kanskje stille noen irriterende spørsmål eller kanskje minne dere ansatte om noe dere rett og slett har glemt. Dere blir sakte men sikkert vant til disse fjesene, men husker kanskje ikke hva de heter – de byttes jo så fort ut. Denne litt sjenerte gruppen med ansikt er de studenttillitsvalgte. De representerer sine medstudenter inn i disse møtene for å sikre at studentenes stemme blir hørt. De sitter ikke i deres møter fordi de må (selv om § 4-4 (1) i Universitets- og høyskoleloven regulerer at studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet), de sitter der fordi de er demokratisk valgt av sine medstudenter for å representere studentenes stemme. Dette er en gruppe studenter med et yrende engasjement for hvordan det er å være studerende ved vårt universitet.

Vi ber dere ansatte, enten om dere er emneansvarlige, forelesere, administrasjon eller styremedlemmer om å ta disse studentene seriøst. Ikke bare utfører de et viktig arbeid for sine medstudenter, vi vil påstå at de også utfører en viktig jobb for dere. For at emnene dere underviser, veiledningen dere gir eller studieprogrammene dere utvikler skal ha en verdi er dere avhengige av å ha studentene med på laget. Universitetet er ikke bare et kunnskapsfellesskap som skapes i samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon– det er også et samspill mellom mennesker. Den enkelte studenttillitsvalgte er kanskje innom en kort periode, men i løpet av denne perioden er de likevel likeverdige bidragsytere til dette fellesskapet. For at samarbeidet skal fungere trenger de å føle seg ivaretatt, de er avhengige av å bli møtt med åpne armer og et komfortabelt debattklima.

I dette debattklimaet kan vi studenttillitsvalgte og dere ansatte gjerne være uenige med hverandre om hvordan vi best kan løse morgendagens utfordringer, men det er sunt for både dere og oss at vi møter disse uenighetene på en god måte. Vi er avhengige av å skape gode betingelser for det demokratiske samlivet og dialogen ved universitetet. Debatt er kjernen i universitetsdemokratiet og da er det viktig med et felles grunnlag for de ulike diskusjonene. Det betyr kanskje at dere som ansatte bruker litt ekstra tid på å forklare vanskelige saker, være tydelige hvis noe er utfordrende, men også lytte og ta på alvor studentrepresentantenes innspill. Uten vilje til å tolke, presisere og kommunisere er samspillet i universitetsdemokratiet meningsløst.

Vi ønsker å fremheve at dere ansatte er helt avhengige av at dyktige studentrepresentanter blir valgt. Kanskje dere har møtt en oppglødet student, som har ytret seg offentlig eller snakket til dere om undervisning i en forelesningspause. Vår oppfordring til dere er å be vedkommende å stille til valg. Ta dere tid i en forelesning til å snakke om viktigheten av studentdemokratiet og studentvalget. Vi er alle, student som ansatt, avhengig av dyktige studenter som kan bidra til universitetets demokratiske fellesskap.