studentvalg ved ntnu 

Disse skal tale studentenes sak i 2024 

25 nye representanter er nå valgt inn i Studenttinget for 2024. 

Her er de 25 nye representantene som er valgt inn i Studenttinget 2024. 21 av representantene er fra NTNU Trondheim, 2 fra NTNU Ålesund, og to fra NTNU Gjøvik.
Publisert Sist oppdatert

Denne uken har det vært studentvalg ved NTNU. Studentene har kunne stemme på tillitsvalgte til de ulike studentrådene og representanter til Studenttinget NTNU.

Det var totalt 42 personer som meldte sitt kandidatur til Studenttinget til årets valg. Studenttinget er som kjent det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU.

Det skriver Studenttingets valgstyre i en pressemelding. 

Færre deltok i valget 

Valgdeltagelsen under årets valg har gått ned 1,46 prosentpoeng sammenlignet fjorårets valg. I år stemte 3 236 av i alt 44 120 stemmeberettigede studenter på NTNU.

Valgstyreleder Matilde Brox Bordal skulle gjerne sett en høyere oppslutning om studentvalget. Samtidig har valgstyret gjort mye for å promotere valget.

Valgstyreleder Matilde Brox Bordal skulle gjerne sett en høyere oppslutning om studentvalget.

Samtidig har valgstyret gjort mye for å promotere valget. Det har vært arrangert valgkick-off på mange campus, alle studentene har fått mail med informasjon om valget, og studentvalget har vært mye synlig på stand. 

- Valgoppslutningen har gått noe ned fra forrige valg, men vi er likevel svært fornøyde med studentvalget høsten 2023. Vi opplever et økende engasjement og interesse blant studenter som stiller til studentdemokratiet, sier hun i pressemeldingen. 

Fakta

Disse ble valg inn i Studenttinget i 2024

Aksel Kvamme Aase, 23 år, Energi og miljø, Trondheim

Alexander Järvi, 25 år, Industriell kjemi og bioteknologi, Trondheim

Amund Aaseng Stubbrud, 20 år, Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13, Trondheim

Andrea Felicia Bakkeheim Myhre, 22 år, Økonomi og administrasjon, Trondheim Anita Vikestad, 24 år, Master i likestilling og mangfold, Trondheim

Aurora Aarset, 25 år, Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling, Trondheim 

Didrik Nohre Lønvik, 23 år, Lektorutdanning i realfag, Trondheim

Eirin Espås, 24 år, Master i Ocean Resources, Trondheim

Eivor Høgmo Karlsen, 25 år, Master i geografi, Trondheim 

Eline Frøysa Norli, 24 år, Fornybar energi, Trondheim 

Eline Sofie Fossem, 20 år, Barnevernspedagog, Trondheim

Gina Kristine Steen Aarheim, 27 år, Entreprenørskolen, Trondheim

Herman Nesse, 25 år, Grunnskolelærer 1-7, Trondheim

Ida S. Skarshaug, 23 år, Europastudier, Trondheim

Ingrid Darell Holm, 23 år, Lektorutdanning i realfag, Trondheim

Kaja Sande, 24 år, Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid, Trondheim

Malin Høgsand Leirvåg, 21 år, Statsvitenskap, Trondheim 

Maria Høigaard, 28 år, Medisin, Trondheim 

Marielle Horve, 20 år, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik

Marte Huseklepp, 26 år, Sykepleie, Ålesund 

Marthe Brønlund, 23 år, Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn, Trondheim

Sebastian Tafjord Skår, 28 år, Nautikk, Ålesund

Sindre Vie Jørgensen, 24 år, Master i fysikk og matematikk, Trondheim

Sondre Tusvik, 21 år, Elektroingeniør, Gjøvik 

Theodoros Xenakis, 20 år, Fysikk og matematikk, Trondheim

Følg UA på Facebook og Instagram.