NTNU og ENHANCE mottar EU-midler

Universitetsalliansen ENHANCE, som NTNU er en del av, mottar finansiering fra Erasmus+ og får status som European University.

Universitetsalliansen ENHANCE som NTNU er en del av, får status som European University og vil motta midler fra Erasmus+.
Universitetsalliansen ENHANCE som NTNU er en del av, får status som European University og vil motta midler fra Erasmus+.
Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra NTNU kommer det fram at universitetsalliansen ENHANCE, et universitetssamarbeid mellom syv tekniske universiteter i Europa, deriblant NTNU, har fått innvilget søknaden om finansiering gjennom EU-initiativet European Universities. Totalt 24 av 61 universitetsallianser som søkte vil motta finansiering.

– Som et universitet med en teknisk-naturvitenskapelig profil er NTNU veldig glad for å være del av ENHANCE, et unikt konsortium som bringer sammen ledende teknologiske universitet og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig, sier rektor Anne Borg i pressemeldingen.

– Vi ser frem til å utvikle tilbud og initiativer sammen innen utdanning, forskning og innovasjon som vil komme våre studenter, ansatte, partnere og samfunnet til gode, avslutter hun.

Ifølge en separat pressemelding fra Europakommisjonen vil hver allianse motta opptil 5 millioner euro fra EU-programmet Erasmus+ og kan søke på ytterligere 2 millioner euro fra programmet Horizon 2020.

– ENHANCE vil ha hovedfokus på hvordan teknologiske universitet i samarbeid med samfunnsaktører for øvrig kan bidra til en ansvarlig og bærekraftig samfunnsutvikling, beskrives det i pressemeldingen.

Som European University har NTNU og ENHANCE i oppdrag å blant annet "være fyrtårn for høyere utdanning i Europa" og "utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning".

ENHANCE består av NTNU, Technische Universität Berlin, Politecnico di Milano, RWTH Aachen, Universitat Politècnica de València, Warsaw University of Technology, og Chalmers University of Technology.

Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole vil også motta finansiering via sine universitetsallianser, henholdsvis Circle U. og ENGAGE.EU.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken ble det opplyst om at alliansene kunne motta opptil 7 millioner euro fra Erasmus+ og Horizon 2020. Dette er misvisende, siden hver allianse vil motta opptil 5 millioner euro fra Erasmus+, men kan søke separat på de 2 resterende millionene fra Horizon 2020. Dette er nå rettet opp.