– Trenger flere ingeniørstudenter med praktisk erfaring

Få yrkesfagelever med generell studiekompetanse går videre til høyere utdanning. Universitetslektor Ronny Kjelsberg frykter for den praktiske kompetansen i ingeniørfagene.

Ronny Kjelsberg mener påbyggingsår er en dårlig løsning for å få flere elever med yrkesfaglig bakgrunn til å sikte seg inn på høyere utdanning.
Ronny Kjelsberg mener påbyggingsår er en dårlig løsning for å få flere elever med yrkesfaglig bakgrunn til å sikte seg inn på høyere utdanning.
Publisert

Færre yrkesfagelever fra 2008 og 2009 som valgte påbyggingsår gikk videre til høyere utdanning, sammenlignet med andre studieprogram som gir generell studiekompetanse. Det viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Det var 60,2 prosent av utvalget ved studiespesialiserende på tredjeåret (vg3) som hadde startet på høyere utdanning innen to år etter endt skolegang. Mens andelen for påbygg vg3 og påbygg vg4, altså yrkesfaglig utdanning, lå på henholdsvis 46,4 og 40,7 prosent.

Tallene viser også at færre av de som velger yrkesfag med påbygg faktisk oppnår generell studiekompetanse, sammenlignet med elever ved studiespesialiserende utdanning.

Ikke overrasket

Universitetslektor Ronny Kjelsberg er ikke overrasket over SSBs tall.

– Dette er ikke noe nytt for meg. Da jeg satt som gruppeleder for Rødt på fylkestinget så vi tendenser til at påbyggingsår for yrkesfagelever var en dårlig løsning. Det var ganske høye frafallstall.

Kjelsberg mener at yrkesfagelever kan bli overveldet av den fjerne koblingen mellom påbyggsfagene og de opprinnelige yrkesfagene på vg1 og vg2.

– Det er ikke overraskende at elever som har valgt seg en praksisnær utdanning fra før faller fra, når man plutselig får et år som er enda mer fullpakket med rent teoretiske fag enn om man hadde gått studiespesialiserende, og som ligger såpass fjernt fra deres opprinnelige utdanningsløp.

Frykter tallene kan gi forsterkende effekt

Kjelsberg mener at fusjonen i 2015 har medført mindre praktisk rettede ingeniørfag, og SSBs tall bidrar ikke akkurat til at han blir mer optimististisk.

– Hvis færre yrkesfaglige elever søker seg videre til høyere utdanning enn andre med generell studiekompetanse, vil denne effekten forsterkes, ved at det blir færre ingeniørstudenter og undervisere med praktisk erfaring fra et fagbrev, sier Kjelsberg.

Basert på egen erfaring mener han et hovedmål kan være å legge opp til at alle elever ved yrkesfag gjennomfører yrkesutdanning med fagbrev eller svennebrev, og deretter sikter seg inn på høyere utdanning om de ønsker det. Han mener tilbud som forkurs innen ingeniørutdanning er bedre tilrettelagt for yrkesfagelevene enn påbyggingsår.

– Det kan ta lengre tid, men jeg tror det er rette veien å gå. Et alternativ til et studieløp på universitetet kan for enkelte også være teknisk fagskole.

Kjelsberg understreker at en likevekt i teori og praksis er svært viktig for ingeniørfaget.

– Studenter med "hands-on"-erfaring i tillegg til teoretisk kunnskap er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.