Samlokalisering kan bli valgkampsak

Byutviklingsmilliarder før valget? Ordføreren har invitert kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Trondheim for å diskutere «helhetlig campus» for NTNU og HiST.

Publisert Sist oppdatert
Ordfører Rita Ottervik inviterer kunnskapsministeren til Trondheim for å snakke om campusutvikling.

Ordfører Rita Ottervik bekrefter at målet er å få regjeringens tilsagn til finansiering innen høsten, 2013.

NTNUs styrevedtak om en tocampus-løsning kan stå for fall: Universitetsbygg på Dragvoll ligger overhodet ikke i planene til Trondheim kommune. Kommunens mål er å flytte ansatte og studenter ned fra Dragvoll, til Elgeseterområdet, for dermed å frigjøre Dragvoll for kommunale formål og boligbygging for et sterkt voksende befolkning.

Ottervik: På studietur i byutvikling

- Et bredt flertall i bystyret har uttrykt at man ønsker å jobbe for en encampus-løsning, sier Rita Ottervik på telefon fra Spania. Formannskapet er på studietur i Bilbao for å studere byutvikling.Trondheimsordføreren inviterer kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Trondheim for et møte om «helhetlig campus» snarest mulig. Målet er å få politisk tilsagn om bevilgninger innen neste høst, bekrefter ordføreren.

Friske milliarder til byutvikling kan bli en vinnersak for de rødgrønne inn mot valgkamp og valg 2013.LES OGSÅ - Noen har snakket sammen

Samkjørt prosess mellom kommune og fylke

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik ønsker å drøfte en rask avklaring om finansiering av en encampus-løsning med statsråden. Randi Reese (SV) i Fylkesutvalget etterlyste i juni at Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesordføreren tok initiativ til å være pådriver for samlokalisering av NTNU og HiST i sentrumsområdene sør i Trondheim.

«Sør-Trøndelag fylkeskommune skal innta en aktiv rolle for å realisere en samlokalisering av NTNU og HiST i sentrumsområdene sør i Trondheim», heter det i den enstemmig fattede innstillingen i fylkesutvalget.

Et tilsvarende initiativ til relansering av sentrumscampus ble samtidig tatt i formannskapet i Trondheim kommune.

I forrige uke fulgte bystyret opp med et vedtak om å omdisponere ressurser i kommunen for å intensivere jobben inn mot departementet. Disse reallokeringene vil bli fulgt opp av formannskapet senere denne måneden.LES OGSÅ: Én-campus: Kommunen vil ha fortgang

Miljøgevinster ved flytting av Dragvoll

Både fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører Rita Ottervik henviser til rapporten «Den kompakte kunnskapsbyen – byintegrert campus i Trondheim», som blant annet viser beregninger for betydelige miljøgevinster ved å flytte Dragvoll-miljøene til sentrum. Studenter ønsker å bo sentrumsnært. Mer sentrumsnære samfunns- og humaniorafag fjerner mye av kollektivtransportbehovet, hevdes det i rapporten. Samlet sett kan transporten reduseres med så mye som mellom tre og fem millioner kjørte kilometer.

Samarbeidsorgan i virksomhet

Ordfører Rita Ottervik fulgte opp miljøargumentet i bystyret forrige uke med å vise til at det ligger 300 millioner i belønningsmidler gjennom Miljøpakke II (bomringen) til investeringer i Elgesetergate.

Organisatorisk er byen, regionen og utdanningsinstitusjonene allerede godt skodd til å samordne et framstøt mot sentrale, bevilgende myndigheter.

Strategisk samarbeidsforum er et policyorgan bestående av kommunen, fylket, NTNU og HiST på ledernivå for strategisk oppfølging av store saker av felles viktighet. Dialogforum - et tilsvarende råd på administrativt nivå - bestilte rapporten Den kompakte kunnskapsbyen. Også Studentsamskipnaden i Trondheim, studenter og Næringsforeningen i Trondheim, deltar i samarbeidsorganene.

Tolker styrevedtak annerledes

Fylkesordfører Sandvik tolker NTNUs styrevedtak fra 2006 om en tocampus-løsning som at flertallet i styret ideelt sett ønsket seg en én, stor campus, men «… manglende signaler fra departementet vedrørende finansiering, førte til en annen konklusjon» (Fylkesutvalget, 26. juni, 2012).

Sandvik sikter til protokolltilførselene fra eksterne medlemmer Marit Arnstad, Morten Loktu, Christian Thommesen og Siri Hatlen. Studentene stemte mot vedtaket om at NTNU skulle bygges ut etter en tocampus-modell.Tore O. Sandvik er for tiden i permisjon, og har ikke besvart UAs henvendelse.Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har varslet at hun vil ta kontakt med rektor Torbjørn Digernes om campus-saken. Hun har på nåværende tidspunkt ikke mer å føye til, opplyser avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Karin Steenstrup.