Vil gi karriereplan til postdoktorene

Postdoktorene skal ha en skriftlig utviklingsplan med faglig mentor og utviklingssamtaler, sier Kunnskapsdepartementet i ny strategi.

Statsråd Henrik Asheim sier i forordet til ny strategi at vi trenger en rekrutteringspolitikk som reflekterer at det store flertallet av doktorene arbeider utenfor akademia, det gjelder både nasjonalt og internasjonalt .
Statsråd Henrik Asheim sier i forordet til ny strategi at vi trenger en rekrutteringspolitikk som reflekterer at det store flertallet av doktorene arbeider utenfor akademia, det gjelder både nasjonalt og internasjonalt .
Publisert Sist oppdatert

I dag ble Kunnskapsdepartementets "Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling" sendt på høring.

I strategien skriver Kunnskapsdepartementet at det er krevende både faglig, psykisk og økonomisk for unge forskere å ha lange perioder med midlertidige ansettelser, eller perioder med uønsket arbeidsledighet. Internasjonalt betegner man dette som framveksten av et forsker- eller postdoktorproletariat, skriver KD.

Kritikken av postdoktorstillingene har gått på at de blant annet er for lite selvstendige, og ikke gir muligheter til undervisning og veiledning, som er ønskede kvalifikasjoner for å kunne søke stilling som førsteamanuensis, skriver Forskerforum.

Skal få relevant kompetanse

I den nye strategien kommer det fram at mange av dem som ansettes for å utføre prosjektoppgavene som krever spisskompetanse er postdoktorer. Dermed blir endel så faglig spesialisert at det er vanskelig for dem å få jobb i andre sektorer.

«Strategien legger grunnlaget for en politikk som skal gi postdoktorene gode rammer til å utvikle en selvstendig forskerprofil og opparbeide relevant kompetanse for en videre vitenskapelig karriere», skriver KD.

LES OGSÅ: Utnyttingen av postdoktorer må ta slutt.
LES OGSÅ
: Midlertidig fast ansatt?

Karriereveiledning

Undersøkelser har vist at åtte av ti unge forskere og doktorgradskandidater ikke har fått karriereveiledning, ifølge strategien.

KD vil derfor nå at alle postdoktorer skal få en skriftlig utviklings- og karriereplan med arbeidsgiver ved oppstart, som sikrer individuell oppfølging gjennom ansettelsesperioden. Planen skal inkludere informasjon om faglig mentor og utviklingssamtaler underveis i ansettelsesperioden. I planen bør det også inngå en vurdering av aktuelle karriereveier både innenfor og eventuelt ut av akademia.

KD fastslår i strategien at postdoktorperioden skal være på 3-4 år. Uavhengig av ansettelseslengde skal stillingen inkludere tid til forskningsarbeid og til å utvikle annen relevant kompetanse.

KD vil øke interessen for å ta forskerutdanning, blant annet ved å anbefale at fagmiljøene i større grad bruker det fjerde året av stipendiatstillingen mer mangfoldig og øker samhandlingen.

Bør være minst fire år

Ingrid Lossius Falkum, leder i Akademiet for yngre forskere, sier til Forskerforum at hun synes strategien er god, også i omtalen av postdoktorstillingen.

– Men vi mener lengden på postdoktorstillingene bør være minimum fire år, sier Falkum.

Aune-utvalget foreslo at det ikke skulle være adgang til å gi ansettelse til mer enn én periode som postdoktor i Norge. Forslaget fikk lite gehør i høringsrunden. Kunnskapsdepartementet vil derfor ikke gå videre med forslaget i revisjonen av forskriften.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS