Nord universitet: Hver femte student har tenkt på selvmord

Ved Nord universitet oppgir én av tre studenter å ha alvorlige psykiske plager, mens én av fem har hatt selvmordstanker, ifølge en undersøkelse.

Ensomhet og følelse av isolasjon henger sammen med risiko for selvmord.
Publisert

Tallene for universitetet, som har hovedsete i Bodø, kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse, skriver Avisa Nordland.

- Noe av grunnen til de dystre tallene kan være at undersøkelsen ble gjort under pandemien, sier Håvard Dragland, leder for Studentorganisasjonen i Bodø.

Ifølge avisa er tallene ved Nord universitet mer eller mindre like som på nasjonalt nivå.

En av tre svarer at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, mens en av fem oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor eller isolert.

NTNU-student? Her kan du finne noen å snakke med