alternativt statsbudsjett

SV vil fjerne skolepenger, gi mer til grønn forskning, mindre til fossil forskning og utdanning

Stor opptrapping i studelånet er også blant forslagene i SVs alternative statsbudsjett.

estleder Torgeir Knag Fylkesnes og leder Audun Lysbakken ønsker seg mer til studenter og grønn forskning, mindre til fossil forskning.
Publisert Sist oppdatert

I dag lanserte SV sitt forslag til alternativt statsbudsjett. Dette gir uttrykk for hvilke prioriteringer partiet ville gjort istedenfor regjeringspartiene Ap og Sp som la fram forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober.

Ettersom regjeringen ikke har flertall, vil de forhandle med SV på Stortinget for å komme fram til et endelig budsjett.

Penger til studielån, psykisk helse og fjerning av skolepenge-forslag

Som tidligere signalisert vil de gi mer til studentene. Foreslått er å øke studiestøtten til 1,4 G, som start på opptrapping. Dette vil de bruke circa 761 millioner kroner på De foreslår også å reversere studieavgiften for internasjonale studenter. Samt å bruke 30 millioner på psykisk helse og velferdstilbud for studenter.

- I 2023 vil man derfor som student få utbetalt 14 188 kroner i basislån i måneden. Dette gjør vi som første ledd i en større opptrapping. Etter pandemien er det rekordmange studenter som oppgir at de sliter med psykisk helse og mangler noen å snakke med. Derfor øker vi støtten til det psykiske helsetilbudet for studenter og aktiviteter i regi av studentfrivilligheten, skriver SV i sitt budsjett.

SV vil også satse på et løft for fagskolestudentene og vil derfor opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudenter, kommer det frem av budsjettet.

- Jeg er glad og stolt over alt vi gjør for forskning og utdanning i dette budsjettet. Vi foreslår å gi mye mer til studentene i form av økt studiestøtte. Når varer blir dyrere, strømprisene høyere og renta går opp, så går dette alltid utover de med minst fra før. Derfor foreslår vi å gi denne gruppa mer enn de får nå, fordi de preges mer enn mange andre av tida vi er i nå, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård.

Freddy André Øvstegård sier han er fornøyd med at de gjør mye for studentene.

NSO: - Vi forventer at SV viser regjeringen hvor skapet skal stå

Under pressekonferansen der budsjettet ble lagt fram trakk SV-leder Audun Lysbakken fram studentene som en av de gruppene de vil være særlig opptatt av under forhandlingene med regjeringen.

- Vi vil være særlig opptatt av den typen økonomiske hjelpen til folk som virker raskt og som er målrettet mot de som trenger det mest, sa han.

Leder av Norsk studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam støtter ønsket om økt studiestøtte.

-Vi forventer at SV viser regjeringen hvor skapet skal stå, og prioriterer disse kravene inn i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må nå ta ansvar for å øke studiestøtten og stoppe skolepenger i budsjettforhandlingene, skriver Maika Marie Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon i en e-post.

Maika Marie Godal Dam håper regjeringen lytter på SV.

Grønn forskning på bekostning av oljeforskning

Under posten Forskning og høyere utdanning i det grønne skiftet har partiet lagt inn disse punktene:

  • Forskningsrådet - langsiktig tverrsektoriell forskning for det grønne skiftet, 500 millioner.
  • Universiteter og høyskoler - forskning og studieplasser for det grønne skiftet, 100 millioner.
  • Videreføre COAT, Universitetet i Tromsø, 23 millioner.
  • Prosjektering isgående campusskip, Universitetet i Tromsø 5 millioner.

For å dekke inn deler av den planlagte satsingen på grønn forskning og utdanning ønsker de å gjøre innsparinger på å kutte i midlene til forskning og utdanning tilknyttet fossil energi. På reduksjon av studieplasser knyttet til fossil energi regner de med å spare 84,2 millioner. På å Kutte oljeforskning er det lagt inn innsparing på 32 millioner.

- Vi har jobbet lenge for å vri pengene i forskninga over fra fossilt til fornybart. Det er en vanvittig snuoperasjon, som tar tid og koster penger. Men skal vi lykkes med grønn omstilling, er vi helt avhengig av forskning for å vite hvordan vi skal jobbe og hva vi skal jobbe med, sier Øvstegård.

Universitetsavisa har spurt SV hvor kuttene i studieplasser vil komme fra.

«De 82,4 millionene kutter 1000 studieplasser innen fossil energi. Men vi øker samtidig med 100 millioner til forskning og høyere utdanning innen det grønne skiftet, som tilsvarer nesten 1200 studieplasser (1187).

Så i sum gir vi mer til universitetene og høgskolene, men samtidig et oppdrag til institusjonene om å vri fra fossilt til fornybart. Institusjonene skal få stor frihet til å løse dette selv; derfor foreslår vi ikke hva som skal kuttes på hver institusjon fra Stortinget.», skriver kommunikasjonsrådgiver Runa Røed i en epost til Universitetsavisa.

UHR fornøyd

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er fornøyd med at SV satser på utdanning og forskning i sitt alternative budsjet. Det skriver Sunniva Whittaker i en pressemelding.

- UHR er tilfreds med at SV foreslår 744 millioner til forskning som del av det grønne skiftet. Kunnskap er løsningen for omstilling av samfunnet. Klima, miljø og energi er også en prioritering i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Det står også at de støtter partiets forslag om både ekstra studiestøtte og at de ønsker å avlyse regjeringens foreslåtte skolepenger til internasjonale gradssttudenter fra utenfor EU.

Forhandlinger begynner mandag

SV vil også hente inn over 20 milliarder kroner mer i skatt enn regjeringen for å dekke inn den ekstra pengebruken.

Ifølge NRK begynner forhandlingene klokken 11 i statsrådssalen på Stortinget mandag 7. november. Eigil Knutsen, som er leder for Stortingets finanskomité leder forhandlingene. Han får med seg Geir Pollestad fra Sp , mens nestleder Torgeir Knag Fylkesnes leder forhandlingene for SV.