Starmus:

Dette er Bovims forslag til neste vitenskapsfestival i Trondheim

Kommende onsdag skal NTNU-styret gå gjennom evalueringen av Starmusfestivalen. Å videreutvikle konsepter som Technoport-festivalen er blant alternativene rektor Gunnar Bovim vurderer.

NTNU-rektor Gunnar Bovim skisserer tre alternativer til neste vitenskapsfestival i Trondheim. Her sammen med kronprisen under årets Starmusfestival.
Publisert Sist oppdatert

I styrepapirene for styremøtet ved NTNU 25.oktober kommer det frem at en ny Starmusfestival i Trondheim er ett av tre alternativ NTNU-rektor Gunnar Bovim ser for seg ut ifra erfaringene med årets festival.

De andre alternativene Bovim skisserer er å «arrangere en vitenskapsfestival i Trondheim sammen med andre nasjonale aktører, eller oppsummere at NTNU bruker erfaringene fra Starmus gjennom å utvikle videre eksisterende konsepter som Technoport-festivalen el. tilsvarende.»

Rapporten fra Starmus 2017, som skal legges frem under styremøtet onsdag er kritisk til flere punkter ved årets festival. Tre hovedområder nevnes spesielt: Forventinger til festivalen, prosjektplanlegging og gjennomføring, og finansielle resultater.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Her kan du lese alt vi publiserer om Starmus.

Sukessfaktorene

Evalueringen trekker frem det vitenskaplige programmet som en suksessfaktor, og skryter av kvaliteten på foredragsholderne.

- Starmus har som mål å være en festival med eksellent vitenskaplig kommunikasjon, og i det store og hele ble disse forventingene møtt ifølge deltakere og media, står det i rapporten.

Men det skal også være flere som mener at samfunnsfag og humaniora burde vært bedre representert under festivalen. Starmus har tradisjonelt fokusert på astrofysikk og andre tilknyttede disipliner, men det skal ha vært en ambisjon om å ha en bredere nedslagsfelt i år, en ambisjon flere observatører har gitt tilbakemelding om at ikke ble møtt.

I tillegg nevner rapporten også at det var kjønnsrelaterte utfordringer ved festivalen.

- Enkelte hendelser under festivalen understreket behovet for mer oppmerksomhet på kjønnsbalanse, står det i rapporten.

Et eksempel på dette var reaksjonene som fulgte etter at Chris Pissarides «fornærmet halve verdens befolkning» under en paneldiskusjon.

Forventningene

Under temaet regionale forventninger understrekes det at kombinasjonen musikk og vitenskap var blitt sett på som et vesentlig salgspunkt inn mot lokale aktører, og at lokale sponsorer hadde god grunn til å forvente store konserter med verdenskjente artister. Dette ble sett på som en god mulighet til å profilere regionen, men:

- Dette skjedde ikke, delvis på grunn av tilgjengeligheten til artister i det aktuelle tidsrommet. Med andre ord holdt i Starmus sitt løfte til lokale partnere når det gjelder musikk.

Rapporten legger dog til at festivalen holdt sitt ord når det gjaldt den vitenskapelige delen av festivalen, og at festivalens arbeid for å øke interessen for vitenskap blant de unge anses som en suksess.

Planlegging og gjennomføring

Ansvaret for Starmus 2017 var fordelt mellom Starmus Universe, som holder til i Spania, og Starmus Trondheim, hvor NTNU var med som lokal arrangør. Ifølge rapporten førte denne todelingen av ansvaret til utfordringer, blant annet på grunn av dårlig tid. Avtalen om Starmus ble signert i septemer 2016, festivalen avholdt i juni 2017.

I rapporten står det at dette blant annet førte til at det ble vanskelig å gjennomføre lokale aktiviteter i Trondheim ettersom bookingene kom sent. Det gjorde også andre aspekter ved planleggingen «extremely challenging», alt fra produksjonen inne i Trondheim Spektrum til hotellreservasjoner og reiseruter.

- Sett fra Trondheim var dette delvis på grunn av at Starmus Universe ikke satte av nok tid og ressurser til å gjøre det som var nødvendig for å produsere festivalen, inkludert lovnader gitt til lokale og regionale sponsorer, står det i rapporten som også understreker at det lokale samarbeidet mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU var godt.

Kroner og øre

Festivalen endte med å gå i underskudd, og NTNU har gått med på å dekke den delen av underskuddet som faller inn under Starmus Trondheim sitt regnskap. Det betyr at NTNU brukte 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert på festivalen.

Basert på billettinntektene forventet festivalen å gå i pluss, et overskudd som skulle settes av for å finansiere fremtidige festivaler. Rapporten peker på utfordringene rundt planleggingen av festivalen som årsak til underskuddet på 700.000 kroner.

I rapporten kommer det også frem et punkt som illustrerer hvordan forventningene fra lokale sponsorer slo inn på regnskapet. Opprinnelig var det planlagt en hel dag satt av til havet og livet der. På bakgrunn av dette gikk Salmar, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, inn som sponsor med et ukjent beløp.

Da det ble kjent at det ikke ble noe av denne dagen, gikk NTNU med på å redusere sponsormidlene fra Salmar med 1,5 millioner kroner. Hadde ikke det skjedd ville altså festivalen endt opp med et overskudd på 800.000 kroner

Konklusjonen i rapporten er at delingen av ansvar mellom Starmus Universe og Starmus Trondheim var en fordeling som i praksis var vanskelig å håndtere. Rapporten viser til at utviklingen av festivalprogrammet med sine finansielle konsekvenser og innvirkninger på logistikk var noe som burde vært håndtert i Trondheim og ikke av Starmus Universe.

- Vi er ikke fornøyde med det økonomiske resultatet basert på de forventningene vi hadde på forhånd. Når det er sagt var festivalen en suksess når en ser på mediaoppmerksomhet og deltakelse, ifølge Rektors notat.

Starmus dag 2, Gunnar Bovim
Starmus dag 3, Steve Vai og Devin Townsend
Starmus dag 6