Ingen streik i staten – partene i meklingen enige

Partene i statsoppgjøret er enige om årets lønnsoppgjør og får en lønnsøkning på 3,8 prosent – over et halvt døgn på overtid. Streiken er dermed avverget.

Guro Lind, leder for Forskerforbundet og forhandlingsleder for Unio stat er glad for å ha landet en ny avtale.
Publisert Sist oppdatert

- Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier leder Egil André Aas i LO Stat.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Atten timer på overtid kunne partene fortelle at den varslede streiken var avverget.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med staten om årets lønnsoppgjør.

Resultatet skal nå ut på urstemning blant forbundenes medlemmer for endelig godkjenning.

Enigheten innebærer en lønnsøkning i offentlig sektor på 3,84 prosent – mot frontfagets 3,7 prosent.

Fornøyde

Lederen i YS Stat, Pål N. Arnesen, er fornøyd med resultatet.

- Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Arnesen.

Oppgjøret sikrer alle et sentralt lønnstillegg på minst 10.000 kroner. I tillegg kommer lokale forhandlinger.

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai.

Partene er dessuten enige om modernisering av lønnssystemet i staten.

Ny tariffavtale

Unio gikk til lønnsforhandlingene med mål om en ny tariffavtale, noe som nå er landet. Avtalen blir den største avtalen i statlig sektor og omfatter om lag 75.000 ansatte.

- Vi er glade for å ha landet en ny avtale. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Akademikerne under forhandlingene og meklingen, og gleder oss til å fortsette det samarbeidet ute i virksomhetene, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Leder i Akademikerne, Kari Tønnessen Nordli, påpeker at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor øker.

- Dette har gjort det vanskelig å holde på nødvendig kompetanse, skapt større behov for å leie inn konsulenter og gjort det mer krevende for statlige etater å løse oppgaver for fellesskapet. Oppgjøret er et skritt i riktig retning, og jeg er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for en mer smidig bruk av frontfagsmodellen, sier Nordli.

Forhandles enda i Oslo

Over tolv timer på overtid sa tirsdag LO, YS og Akademikerne ja til årets lønnsoppgjør med KS på kommunesiden. Utdanningsforbundet stemte blankt, mens Norsk Lektorlag og LO-forbundet Skolenes Landsforbund har stemt nei til løsningsforslaget.

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat og er ikke i mål. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere.