Ledervalg

Ny leder av Studentersamfundet er valgt

Med 83,9 prosent av stemmene ble tidligere nestleder Una Onsrud valgt til ny leder av Studentersamfundet etter en turbulent uke.

Una Onsrud ble valgt til ny leder av Studersamfundet med god margin.
Publisert Sist oppdatert

Det var kun behov for en valgrunde i ledervalget på Studentersamfundet onsdag 2. november. Selv om lovene til Samfundet tilsier at en kandidat må ha over 50 prosent av stemmene, vant Una Onsrund med god margin, når hun gikk av med seieren med 83,9 prosent av stemmene. Dette var til tross at hun hadde to andre motkandidater.

Det var Rådet ved Studentsamfundet som ledet møte.

Før ledervalget var det kjent at både tidligere nestleder Una Onsrud og Lars Kval-Engstad stilte som kandidater. Cecilie Bjørnsdotter Raustein ble benket allerede på første spørsmål i utspørringsrunden, og det var dermed tre kandidater som kjempet om vervet.

Onsrud måtte på lørdag gå av sammen med resten av styret etter et mistillitsforslag mot styrets leder Jonas Strøm Scheie. Hun stilte også ved forrige ledervalg. Da tapte hun knepent mot Strøm Scheie som fikk 150 stemmer (52,6 prosent), mens Onsrud fikk 127 stemmer (44,7 prosent).

Første tur på talerstolen

Under sin åpningsappell fortalte Onsrud at lørdag var en tung dag for henne og resten av styret.

- Jeg vil ta opp det tidligere styret og debattkommiteen dersom jeg blir valgt til leder for å fortsette det arbeidet som styret har påbegynt, sier Onsrud

Fakta

Dette var resultatet:

  • Una Onsrud: 391 stemmer (83,9 prosent)
  • Lars Kval-Engstad: 39 stemmer (8,4 prosent)
  • Cecilie Bjørnsdotter Raustein: 30 stemmer (6,4 prosent)
  • Blankt: 6 stemmer (1,3 prosent)
  • Totalt 466 stemmer

Lars Kval-Engstad fortalte at han hadde sin første tur på talerstolen under åpningsappellen.

- Jeg ønsket å rette fokuset mot gjengene på huset og å utnytte alle gjengen og deres potensiale, sier Kval Engstad under sin åpningsappell

Allerede på første spørsmål i utspørringsrunden ble Cecilie Bjørnsdotter Raustein benket. Bjørnsdotter Raustein ble også benket under forrige ledervalg, og da fikk hun 34 stemmer (11,2 prosent) i første valgrunde.

- Jeg hadde egentlig ikke planer om å stille, men jeg vil gjerne stille etter å ha hørt åpningsappellene, sa Raustein framfor Storsalen.

I Rausteins åpningsappell beskrev hun seg som en et alternativ mellom de to andre kandidatene.

Kontinuitet var viktig

Et av spørsmålene som ble tatt opp i første utspørringsrunde var om hvor mange i det forrige styret som kom til å bli med videre i et eventuelt nytt styre. Alle kandidatene var enige om at det var behov for en viss kontinuitet i et nytt styre.

Onsrud presiserte at hun ønsket å ta opp hele det forrige styre samt debattkomité, med unntak av tidligere leder Jonas Strøm Scheie.

Raustein påpekte at hun også ønsket å ha med seg tidligere styremedlemmer i sitt styre, men presiserte også at hun ønsket å ha en kort søknadsfrist for å ta opp nye styremedlemmer.

Bjørnsdotter Raustein, Kval-Engstad og Onsrud under den første spørsmålsrunden.

- For meg er dette i stor grad en prinsippsak, sier Raustein.

Turbulent periode

Valget onsdag kveld kom på bakgrunn av at det tirsdag forrige uke ble kjent at Kafé- og serveringsgjengen (KSG) fremmet et mistillitsforslag mot lederen av Studentersamfundet, Jonas Strøm Scheie. Saken dreide seg om en hendelse natt til 08.10 der Samfundets leder skal ha kastet et kakefat på en av Samfundets frivillige. På Samfundetmøtet lørdag kveld ble Styret ved Samfundet felt i mistillitsforslaget.

Under møtet ble det presentert vidt forskjellige forklaringer på den aktuelle hendelsen, og den tidligere Samfundetlederen har hele tiden hevdet at det var snakk om et uhell som skjedde i en lek der han og noen andre kastet fatet mellom hverandre.

Den frivillige som ble truffet i hodet ble representert av ledelsen i KSG. De presenterte en annen versjon der fatet ble kastet i retning den frivillige i en uenighet mellom de to partene. Dette baserte de på utsagn fra vitner og fornærmede, som har blitt holdt anonyme. De samme vitneutsagnene ble hentet inn av Rådet ved Studentersamfundet da de i etterkant av hendelsen valgte å utestenge Samfundetlederen i en uke.