HiST-student valgt til styringsgruppa for fusjonen

Synne Grønvold fra Høgskolen i Sør-Trøndelag blir studentenes representant i styringsgruppa for NTNU-fusjonen. Det er klart etter en prosess der både geografi og institusjon har spilt en rolle.
- Vi hadde ikke i vår villeste fantasi forestilt oss at vi skulle bli del av samme universitet som studentene i Gjøvik og Ålesund, sier Synne Grønvold. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

- Vi hadde ikke i vår villeste fantasi forestilt oss at vi skulle bli del av samme universitet som studentene i Gjøvik og Ålesund, sier Synne Grønvold.  Foto: Kristoffer Furberg

- Det er utrolig kult at det ble meg, sier en særdeles blid og fornøyd Grønvold like etter at valget er klart.

Tilfredsheten står i sterk kontrast til holdningene hun signaliserte i september i fjor. Da var hun motstander av fusjon, og meget skeptisk til store, geografiske avstander. Avstandene hun var skeptisk til var dessuten langt mindre enn de hun må forholde seg til nå.

- Vi hadde ikke i vår villeste fantasi sett for oss at vi skulle bli del av det samme universitetet som studentene i Ålesund og Gjøvik, medgir hun.

Blanke ark

Nå er Grønvold opptatt av å starte med blanke ark:

- Vi var mot fusjonen. Nå er den vedtatt. Da ønsker vi å gå inn i prosessen med positivt fortegn. Det er kjempegøy å skulle lage noe nytt, sier hun.

- Hvordan skal dere overvinne avstandene du var mot i september?

- Det kommende året må handle om akkurat det. For oss studenter blir hovedsaken å finne ut hvordan vi kan dra faglig nytte av fusjonen. Vi har fått høre mye om hva og hvem. Fra nå av må det handle om hvordan.

Vil ha suksesshistorie

-  Vi som representerer studentene må finne ut hvordan vi skal organisere oss for å få forankring helt ned til grasrota. Jeg er kjempeåpen for alle mulige strukturer, og ønsker alle innspill velkommen.

Vi kommer til å rådføre oss både med høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark, som er inne i sin egen fusjonsprosess, og med studentene i nord, som alt har fusjonert i flere omganger. Vi må lære hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Vår fusjonshistorie må bli en suksesshistorie, fortsetter Grønvold.

Hun er spesielt opptatt av å se alle studentene som én gruppe, og vil vokte seg vel for å glemme Ålesund og Gjøvik.

Mild styring

I prinsippet har studentene valgt representanten sin selv. I virkeligheten har styringsgruppa, før den fikk tillitsvalgte og studenter på plass, sendt signaler om ønsket sammensetning.

- De har latt oss forstå at hvis de fagorganiserte valgte en felles representant med tilhørighet på NTNU, så burde vår representant komme fra en av de andre fusjonspartnerne. Jeg har ikke kommunisert direkte med prosjektleder Trond Singsaas, men har fått signalene formidlet via Jone Valen Trovåg, lederen for Studenttinget på NTNU, forteller Grønvold.

Som kjent valgte fagforeningene Øystein Risa fra NTNU som sin representant. Egentlig synes Grønvold signalene er greie:

- Mangfold i styringsgruppa er bra.

Når det gjelder rapportering, er Grønvold tilfreds med etableringen av et felles e-postsystem som sikrer at informasjon ikke bare havner hos henne. Hun kommer også til å passe på å konferere med alle studiestedene i forkant av hvert møte i styringsgruppa.

Erfaren

På forhånd hadde de tillitsvalgte studentene blitt enige om å velge en av lederne for studenttingene og parlamentene som sin representant.

- Vi hadde en runde på om vi skulle velge en helt annen person, men kom til at det var mest fornuftig å velge en som er inne i problemstillingene allerede.

- Hva brenner du mest for selv?

- At funnene i SHoT, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, blir fulgt opp. Av den går det fram at lærestedene må bli bedre på veiledning og oppfølging. Dessuten må vi sørge for likebehandling av studentene, at vi får like systemer på alle lærestedene.

Styringssignaler

Fra eget studiested har Grønvold med seg ferske signaler om hva studentene ønsker å få ut av fusjonen. Møtet i Studentparlamentet 18. februar vedtok følgende forutsetninger som de mener bør ligge til grunn:

 • Et fusjonsstyre bestående av rektorene på hver institusjon
 • Det må være tilrettelagt for gjennomsiktighet i prosessen, for ansatte, studenter og andre aktører.
 • Et godt utarbeidet og fungerende kvalitetssikringssystem
 • En felles studieforskrift
 • Et arbeidsutvalg for å opprette et felles IKT-system skal være stiftet. Det skal være utarbeidet en fremdriftsplan for opprettelsen.

Grønvold har utfordret de andre studiestedene til å komme med liknende innspill.

Politiker på heltid

Ergoterapeut Grønvold fra Asker fullførte strengt tatt studiene like etter at hun ble valgt til leder for studentparlamentet på HiST i fjor. Siden har hun vært studentpolitiker på heltid. Nå er hun student igjen:

- Jeg skal ta en eksamen i praktisk organisasjonskunnskap for tillitsvalgte, røper hun.

Det kan komme godt med. Riktig nok stiller hun ikke til gjenvalg som leder for studentparlamentet på HiST, men hun er stadig nestlederkandidat ved det kommende landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon.

- Vi var mot fusjonen. Nå er den vedtatt. Da ønsker vi å gå inn i prosessen med positivt fortegn.

Synne Grønvold
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.