Mener Vitnemålsportalen gir et skjevt bilde av karakterer

En eksamen som er vanskeligere enn gjennomsnittet, kan få karakteren din til å se dårligere ut enn det den egentlig er, mener en student. Vitnemålsportalen legger nemlig sammen karakterene fra siste fem år når de lager statistikk.

Mens Studentweb viser karakterfordeling på enkelteksamener samler Vitnemålsportalen alle eksamener i emnet siste fem år. Illustrasjonsfoto.
Mens Studentweb viser karakterfordeling på enkelteksamener samler Vitnemålsportalen alle eksamener i emnet siste fem år. Illustrasjonsfoto.
Publisert

- Dagens løsning er dårlig. Måten karakterfordelingen vises frem på, gir en feil fremstilling av den aktuelle studenten, sier Hallvard Molin Morstøl.

Da NTNU-studenten skulle sjekke vitnemålet sitt i Vitnemålportalen, fikk han seg en overraskelse. Mens Studentweb viser karakterfordeling på den enkelte eksamen, tar Vitnemålsportalen med alle eksamener i emnet siste fem år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Hvor bra er en B?

Morstøl viser til et eksempel hvor 33 fikk A, 103 fikk B og 153 fikk C på en eksamen han selv tok. Men når han henter frem samme emne i Vitnemålsportalen viser søylene at det er omtrent like mange som har fått A som B de siste fem årene. Og det er bare halvparten så mange som har fått C som det er som har fått enten A eller B.

En B vil dermed fremstå som en bedre karakter i Studentweb enn i Vitnemålsportalen, mener Morstøl, uten at han synes det er klart nok at Vitnemålsportalen tar med karakterer fra siste fem år.

- Dagens løsning er lite intuitiv, og det er fort gjort å feiltolke søylene til å gjelde en aktuell eksamen og ikke eksamener siste fem år.

- Hvorfor er det så galt å samle opp siste fem år?

- Hvis eksamen er lik hvert år fungerer det helt fint, men sannheten er at eksamen varierer mye fra år til år. Et år kan eksamen være enklere, og det neste året vanskeligere, og da blir det fort rart å sammenligne dem.

Unit peker på UHR og KD

Morstøl skisserer selv to løsninger på dette. Den første er å gjøre det tydeligere at det er snakk om eksamensresultater fra de siste fem årene.

- Det er bedre enn dagens løsning, men fremdeles ikke optimalt. Det beste ville vært å kun ha karakterfordelingen for den enkelte eksamen, sier han.

Studenten tok selv kontakt med Vitnemålsportalen om problemstillingen, og fikk svar fra Unit, kort for Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning, som er de som drifter tjenesten sammen for Kunnskapsdepartementet.

Ifølge Unit er det et notat utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 2013 som ligger til grunn for hvordan karakterfordelingen vises frem.

Skal dette endres er det opp til UHR eller departementet, skrev Unit til Morstøl.

UHR peker tilbake på Unit

- Slik jeg tolker rapportene fra arbeidet som ledet frem til det notatet, er det hensynet til å få et stort nok statistisk grunnlag i alle emner som er bakgrunnen for at de tar med siste fem år, sier Bente Ringlund Bunæs, sekretær for UHR-utdanning.

Hun påpeker dog at dette var et arbeid som ble gjennomført før hun ble ansatt i UHR, og at hun derfor ikke har stort annet å gå etter enn innholdet i rapportene.

- Jeg ser at noen av pilotinstitusjonene påpekte at fem år var for lang tid, men arbeidsgruppen bestemte seg likevel for å beholde den tidshorisonten. Nå er det Unit som forvalter løsningen. Jeg kjenner ikke til at det er blitt diskutert hvorvidt tidshorisonten skal endres, sier Bunæs og legger til at det såvidt hun vet er Unit som må avgjøre om måten karakterfordelingen vises på må endres.

Unit peker på UHR, UHR peker tilbake. Og Kunnskapsdepartementet har så langt ikke hatt tid til å svare på vår henvendelse.

Powered by Labrador CMS