Styrevalget:

Vibeke Hagen

Hagen mener det må skapes en kultur for reell medvirkning og medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen.

Vibeke Hagen er innkjøpsrådgiver ved Seksjon for økonomirådgivning.
Vibeke Hagen er innkjøpsrådgiver ved Seksjon for økonomirådgivning.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Vibeke Hagen, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de teknisk-administrativt ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Fordi det er en unik og spennende arena for å engasjere seg, og det gir mulighet til å påvirke viktige beslutninger om utviklingen av NTNU.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

  • NTNU skal ikke bare være et fremragende universitet, men også en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. NTNU må motivere til utvikling og skape karrieremuligheter for alle, både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte.
  • Ansatte sitter på nøkkelen til godt kvalitets- og forbedringsarbeid, og det må skapes en kultur for reell medvirkning og medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen.
  • Mer modenhet i NTNUs samfunnsansvar i egen virksomhet.
  • Ett felles NTNU på tvers av fakulteter, avdelinger og campusbyer. Det kan ikke være et spørsmål om å utvikle kjernevirksomheten eller å styrke støttefunksjonene, det må være ja takk begge deler.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Som innkjøpsrådgiver møter jeg mye positivt engasjement og kunnskap hos teknisk-administrativt ansatte ute i organisasjonen og egen avdeling. Det er erfaringer og perspektiver fra innsiden, som jeg vil ta med når det skal vurderes hva som er til det beste for NTNU.

Etter et par tre år ved NTNU er jeg fortsatt såpass ny at jeg i liten grad er farget av etablerte sannheter, og tørr å stille de «dumme spørsmålene» som kanskje kan utfordre og bidra til noen riktige svar.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.