Ytring

NTNU, gi Øyvind Eikrem jobben tilbake!

Nå må NTNU tilby Øyvind Eikrem å oppheve avtalen, og gi ham tilbake en stilling som førsteamanuensis, skriver Trond Andresen i denne ytringen. 

Jeg veit at Øyvind ikke ønsker millioner for å forbli utestengt uten arbeidsoppgaver ved NTNU, sier Trond Andresen i denne ytringen.
Jeg veit at Øyvind ikke ønsker millioner for å forbli utestengt uten arbeidsoppgaver ved NTNU, sier Trond Andresen i denne ytringen.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Rektor Anne Borg ved NTNU trakk seg fredag 15. desember, etter å ha fått nærmest enstemmig kritikk fra akademia og i medier Norge rundt for sitt nylige forsøk på å begrense ytringsfriheten til to NTNU-forskere. Denne skandalen har ført til en landsomfattende debatt om betydningen av ytringsfrihet for universitetsansatte akademikere. Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo siterer i den forbindelse fra den irske universitetsloven:

«A member of the academic staff of a university shall have the freedom, within the law, in his or her teaching, research and any other activities either in or outside the university, to question and test received wisdom, to put forward new ideas and to state controversial or un popular opinions and shall not be disadvantaged, or subject to less favourable treatment by the university, for the exercise of that freedom»

Bør revurdere saken til Eikrem

På denne bakgrunn blir det på sin plass å nå revurdere saken til Øyvind Eikrem, som blei forsøkt sparket etter at han lot seg intervjue av nettavisa Resett 18. september 2018.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

NTNU under Anne Borgs ledelse forsøkte å få ham oppsagt - så avskjediget - gjennom nesten tre år. Fordi han hadde svart til ei nettavis om sin vurdering av forhøyet sannsynlighet for voldelig oppførsel fra unge menn med bakgrunn fra Afghanistan. Bakgrunnen var et dobbeltdrap i Trondheim.

Eikrem er sosialantropolog og psykolog. Da han blei angrepet av noen ledere ved NTNU, fikk han blant annet støtte av instituttlederen ved psykologisk institutt ved UiO, som mente at hans vurderinger var uproblematiske.

Resett-intervjuet førte umiddelbart til svært tvilsom oppførsel fra en kollega ved hans arbeidsplass, Institutt for sosialt arbeid. Heksejakta var i gang. En oppsiktsvekkende e-post fra henne blei omtalt i Universitetsavisa 10. oktober 2018. E-posten ble gjengitt på Kjetil Rolness sin Facebook-side.

Måtte gi seg

Mer enn tre år seinere måtte rektor Anne Borg og hennes allierte gi seg, da styret ved NTNU i desember 2021 ikke ville avskjedige ham. I stedet inngikk partene en avtale om at han skulle slutte i 2026, men skulle være fratatt kontor og all undervisning ved NTNU. Han var blitt «spedalsk» – men skulle få en lønn på nesten 1 million(!) pr. år i denne perioden – uten plikt til å gjøre noe som helst. Styret ville nok unngå (en allerede varslet) rettsak mot NTNU fra Eikrems side. De skjønte at det var stor sannsynlighet for at de ville tape. Derfor den økonomisk gunstige sluttpakka

Men jeg veit at Øyvind ikke ønsker millioner for å forbli utestengt uten arbeidsoppgaver ved NTNU. Han ønsker å undervise og forske, til vanlig – og lavere – lønn. Nå må NTNU tilby ham å oppheve avtalen, og gi ham tilbake en stilling som førsteamanuensis!

– Jeg forventer at den nye rektor og styret innser at dette bør skje. Jeg håper ikke smålige prestisjehensyn hindrer en løsning.