Stortingsvalget

Nedstemt i mange år, nå gleder han seg stort til å få gjennomslag

Sonderingene mellom de rødgrønne partiene er i gang. – Jeg har tro på at vi skal klare å fjerne ABE-kuttene, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.
Publisert Sist oppdatert

De siste fire årene har han sittet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Der har Arbeiderpartiet gått inn for en tillitsreform i stedet for de årlige kuttene i offentlige budsjetter. Kuttene har det formelle navnet Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).

Også Senterpartiet og SV har kritisert denne måten å redusere offentlige utgifter på.

- Det er vanskelig å spå om framtida, men vi er optimistiske. Nå har vi sonderinger og skal etter hvert inn i forhandlingene med vårt partiprogram og vårt arbeid i Stortinget som grunnlag. Vi får se hva vi blir enige om. Alle har stått sammen om å kritisere ABE-kuttene, så det bør bli mulig å bli enig, sier Solberg, som i dag er Aps utdanningspolitiske talsperson.

Forskerforbundet vil ha økt autonomi

Leder Guro Lind i Forskerforbundet har levert sine anbefalinger til de rødgrønne partiene som nå er i gang med sonderinger. I ei pressemelding står det at de har tro på en tillitsreform, i tillegg til økte forskningsinvesteringer og tiltak mot midlertidighet.

- Alle de tre partiene ønsker en tillitsreform i kunnskapssektoren, og det forventer vi at følges opp i regjeringserklæringa. Det må bety økt autonomi for institusjonene, mindre målstyring og rapportering, og økt faglig frihet for de ansatte. Ikke minst bør det bety økte grunnbevilgninger for både universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, mener Lind.

Da Universitetsavisa rett etter valget intervjuet NTNUs fremste kritiker av disse kuttene, Kjersti Møller, var det noe optimisme å spore, men også ei avventende holdning.

- Vi får se. Det er mange fagre ord, men jeg kjenner på en forsiktig optimisme. Det er ei tung skute å snu når man skal reversere en politikk som har foregått i mange år, sa Møller, som er representant i NTNUs styre.

De årlige kuttene mener hun har ført til dårligere kvalitet på de tjenestene som skal leveres. Dette har igjen ført til at belastninga på de vitenskapelig ansatte har økt.

- Jeg sier ikke at det ikke er rom for å effektivisere, men dette er ikke måten å gjøre det på, konkluderte hun.

Lyst til å fortsette med utdanning

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg sier det er umulig på det nåværende tidspunktet å si hva utfallet blir som følge av forhandlingene.

- Det er en av sakene som har vært viktig for oss. Kuttene har vart i flere år nå med ostehøvelkutt på halvannen milliard. Det er store summer. Jeg har tro på at vi skal få gjennomslag, sier han.

Selv er han klar for enda en stortingsperiode. De første fire årene satt han i Finanskomiteen og i foregående periode i Utdannings- og forskningskomiteen. Nå er det slutt på en tilværelse i opposisjon - hvis ikke noe uforutsett skulle skje.

- Det er veldig spennende og jeg merker allerede at det er annerledes. Etter valgnatta gikk vi rett i gang med å forberede sonderinger, forhandlinger og det grunnlaget som skal legges. Vi har blitt nedstemt på mye god politikk gjennom de fire siste årene. Nå har velgerne gitt oss mandat til å få gjennomslag.

Navn som verserer som minister

Etter fire år i en stortingskomite er det opparbeidet stor kunnskap om feltet, for eksempel innen utdanningsområdet. Men ikke så rent sjelden havner dyktige utdanningspolitikere i en helt annen komite etter et stortingsvalg. Hva tenker Torstein Tvedt Solberg om det?

- Det er ingen regler, det er partiet som bestemmer hva plasseringa blir ut fra en kjempekabal. Jeg legger ikke skjul på at jeg har lyst til å fortsette med utdanning, det blir noe helt annet å jobbe med et flertall i ryggen, sier han.

Torstein Tvedt Solbergs navn har også versert i media som en kandidat til jobben som ny kunnskapsminister.

UA har bedt SP og SV om å få en kommentar til hva som nå skjer med ABE-kuttene. SP har ikke svart, men SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes svarer slik:

- SV har vært kritisk til regjeringens ostehøvelkutt, og vil jobbe for bedre forhold i utdanningssektoren. Nå blir det trolig forhandlinger, og da er det ikke naturlig å kommentere på denne typen spørsmål i media.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.