Tror mange blir skuffet over årets lønnsoppgjør

Thomas Ferstad, nestleder i NTL ved NTNU, sier at de jobber hardt for å bli ferdige med de lokale forhandlingene innen fristen 31. oktober. Både NTL og Akademikerne tror mange blir skuffet over resultatet.

Nestleder Thomas Ferstad i NTL sier mange vil oppleve en reallønnsnedgang i år.
Publisert

Nestleder Thomas Ferstad i NTL ser at det er høye forventninger til årets lønnsoppgjør. De sentrale tilleggene ble utbetalt på september-lønna, og det er nå de lokale tilleggene det forhandles om, for NTL sin del.

- Vi ser det på kravene som stilles, at forventningene er høye. Jeg frykter at mange blir skuffet, sier Ferstad.

Han viser til at lønnsrammen i offentlig sektor ble bestemt tidlig på året, men at det i ettertid har vært en stor prisvekst i Norge. Dessuten har renta blitt satt opp.

- Dermed vil nok mange oppleve en reallønnsnedgang, dessverre, sier NTLs lokale nestleder.

Fakta

Overheng og glidning

Lønnsøkning, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønn fra et kalenderår til et annet.

Fordi økningen tar utgangspunkt i et kalenderår, blir det krøll. På grunn av fjorårets lønnsoppgjør, går du inn i det nye året med høyere lønn enn gjennomsnittslønna for året før.

Du har allerede fått noe av ramma når du starter på et nytt kalenderår.

Forskjellen mellom lønn ved inngangen til det nye året og gjennomsnittlønn året før, kalles overheng.

I tillegg vil en del ansatte i løpet av et år få lokale lønnstillegg utover tariffoppgjøret. For eksempel ved nyansettelser eller ansiennitetsopprykk. Summen av disse tilleggene kalles lønnsglidning. Dette trekkes også fra det som kalles ramma.

Kilde: Forskerforbundet.

Lønnsøkningen i offentlig sektor ble på 3,84 prosent, for hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne.

- Men dette betyr ikke en lønnsøkning på 3,84 prosent i realiteten. På septemberlønna fikk NTL-organiserte en lønnsøkning på 1,7 prosent. Det er 0,84 prosent som nå gjenstår å forhandle om, forteller Ferstad.

Årsaken til at det ikke blir 3,84 prosent til sammen er blant annet glidning og overheng (se faktaboks).

- Våre medlemmer har selvsagt forventninger om å ikke miste kjøpekraft. Så dette kommer vi til å spille inn som krav i mellomoppgjøret neste år, sier Ferstad.

De fleste vil bli skuffet

Også Øystein Moen (bildet), forhandlingsleder for Akademikerne ved NTNU, tror de fleste vil bli skuffet i år.

- Det er en ramme for lokale forhandlinger på 2,46%, mens prisstigning er 6,9% og renten øker. I praksis får vi en kraftig reallønnsnedgang for ansatte ved NTNU, og de fleste vil bli skuffet over lønnsoppgjøret. En kan trygt si at troverdigheten til de prosesser som resulterer i underlaget for lønnsoppgjørene nå er kraftig svekket. Det ble lagt til grunn alt for lave anslag rundt prisstigning, sier Moen.

Han vil ikke kommentere status eller innhold i forhandlingene ennå, siden de fortsatt pågår.

To separate løp

Det er i år to separate løp når det gjelder lønnsforhandlinger ved NTNU. NTL er en del av LO, som forhandler sammen med YS, mens Akademikerne og Unio forhandler på egen hånd. Forskerforbundet inngår i Unio, og Tekna er en del av Akademikerne.

- For oss i NTL har lønnsoppgjøret i år vært spesielt krevende fordi vi har fått et nytt system for ansiennitetsopprykk i vår tariffavtale. Dette gjelder for de stillingene som er tilknyttet lønnsrammer. Her må alle plasseres inn i på nytt i en lønnsstige hvor stillingsansiennitet legges til grunn, ikke tjenesteansiennitet, forteller Ferstad.

Endringene innebærer også at enkelte lønnsstiger er kortet ned fra 28 år til 16 år. De som har slike stillinger skal kompenseres for at de ikke får lønnsstigning de siste årene.

Ny lønn i desember

I tillegg er NTNU nå i ferd med å gå over til et nytt økonomisystem.

- Alle disse endringene har gjort lønnsoppgjøret i år ekstra krevende. Vi har frist til 31. oktober med å bli ferdige med oppgjøret, jeg håper vi klarer det, men kan ikke garantere det, sier Ferstad.

Så skal resultatet kvalitetssikres, og blir trolig kommunisert ut i midten eller slutten av november.

- Planen er at ny lønn skal komme på desemberutbetalingen, sier Ferstad.

Han anbefaler også ansatte å holde et ekstra våkent øye på lønnsslippen i desember.

- Nå er det så mange endringer som gjøres i systemene, og det kan skje feil. Da er det viktig at ansatte sier ifra, hvis noe virker underlig. Jeg vil anbefale alle å ta vare på lønnsopplysningene sine fram til vi bytter økonomisystem i januar, sier Ferstad.

Vil vente med å kommentere resultatet

Akademikerne og Unio har kun lokale lønnsoppgjør, og forhandler om 2,46 prosent lokalt.

UA har spurt Forskerforbundets hovedtillitsvalgte ved NTNU, Lisbeth Aune, om de regner med å være ferdige innen fristen.

- Vi er midt i lønnsforhandlingene. Det er omtrent samme tidsplan som i fjor, da ble resultatet offentlig i slutten av november, sier Aune.

Hun ønsker å vente med å kommentere forhandlingene ytterligere til oppgjøret er ferdig.