Sentrale lønnsforhandlinger

Høy prisvekst og usikre tider kan føre til et krevende lønnsoppgjør i staten i år

I slutten av april starter de sentrale lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Unngår man streik også i år?

-Vi må forberede oss på en streik, og tørre å ta den selv om vi skulle tape så det synger, sier NTLs Sturla Søpstad.
Publisert Sist oppdatert

27.april starter de sentrale lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer da arbeidsgiversiden som skal i forhandlinger med LO stat, Unio, YS stat og Akademikerne.

Årets lønnsforhandlinger er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun skal forhandle om lønna di, og ikke andre deler av hovedtariffavtalene i staten, for eksempel arbeidstid, overtid og pensjon.

Fakta

Vårens lønnsforhandlinger:

  • 27. april: Forhandlingene mellom staten og fire hovedsammenslutningene starter.
  • 30. april: Forhandlingene skal være avsluttet.
  • 24. mai: Meklingen skal være avsluttet denne datoene. Hvis partene fremdeles ikke er enige kan det føre til streik.

Prisvekst på 4,8 prosent

I fjor ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Over et halvt døgn på overtid ble streiken avverget. Kommunal- og distriktsdepartementet som forhandler for arbeidsgiversiden, ønsket en lønnsvekst på frontfagrammen på 3,7 prosent. Dette tilbudet godtok ikke hovedsammenslutningene som representerer de ansatte i staten.

I meklingen ble det til slutt enighet om en lønnsøkning i offentlig sektor på 3,84 prosent .

Det er knyttet stor spenning til årets forhandlinger. Det har blitt dyrere å leve de siste månedene i form av høyere matvarepriser, strømpriser og drivstoffpriser.

Prisveksten i 2023 anslås å havne på 4,8 prosent i år ifølge en rapport fra

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU).

- Vi må forberede oss på streik

Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad ved NTL NTNU har tidligere uttalt til frifagbevegelse.no at han er forberedt på streik i de kommende lønnsforhandlingene.

-Vi må forberede oss på en streik, og tørre å ta den selv om vi skulle tape så det synger. Medlemmene forventer at vi skal stå på kravene for å få gjennomslag, sier han til frifagbevegelse.no.