Forsker: Streiken kan vare lenge – tror på tvungen lønnsnemnd

Flere tusen statsansatte blir tatt ut i streik. En seniorforsker tror streiken kan bli langvarig – før den ender med tvungen lønnsnemnd.

Akademikerne streiker utenfor Landbruksdepartementet i Oslo etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken rammer blant annet flere departementer, politiet og høyskoler.
Publisert

– Det var ventet at dette skulle bli et vanskelig oppgjør. Så det er ikke helt overraskende at det ble streik, sier seniorforsker Åsmund Arup Seip i Fafo til TV 2.

Han sier han tror streiken kan vare lenge.

– Det er også en risiko for at det kan gå så langt at det blir tvungen lønnsnemnd, sier Seip, som legger til at konflikten kan få betydelige konsekvenser over tid.

– Det er en svært vanskelig situasjon, og det ser ikke ut til at partene har funnet en løsning i mekling. Da er det vanskelig å tro at de kan finne løsning i forhandlinger under en streik, sier han.

Tvungen lønnsnemnd skjer når myndighetene forbyr å sette i gang eller opprettholde streik, lockout eller andre former for arbeidskamp for å løse en uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Samtidig bestemmes det at uenigheten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Tvungen lønnsnemnd har vært et omdiskutert virkemiddel i lønnsoppgjør de siste årene. Flere kritiserte bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken i 2022.

Følg UA på Facebook og Instagram.