akademisk ytringsfrihet

- Urovekkende at Norsk industri ikke har klarere forståelse for fri forskning

Jurist Anine Kierulf mener sms-en fra Norsk industri-direktøren til Anne Borg vitner om manglende forståelse for hvordan et universitet skal fungere. Nå svarer NHO.

Anine Kierulf er jurist ved Universitetet i Oslo
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er saken

Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

NTNU-forskerne hadde i et DN-intervju kalt en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag forrige uke gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne.

Dette har blitt sterkt kritisert, blant annet av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun mener rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i Universitetsavisa torsdag kveld forrige uke, men samtidig avslørte Universitetsavisa også at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Fredag ettermiddag forrige uke kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Mandag kveld kom det ut at det var deler av den elektroniske kommunikasjonen som ikke hadde blitt sendt til UA i første runde. Der gir Norsk industri-direktør Knut Sunde tilbakemelding på innlegget til Borg. Hun sier blant annet at hun forventer å få «kritikk ift. ytringsfrihet.»

 Saken er oppdatert 16.30 med utdrag fra Sundes innlegg i DN, samt kommentarer fra NHOs administrerende direktør.

I Dagsnytt 18 i går var saken om Anne Borgs refsing av to NTNU-forskere, og hennes kommunikasjon med næringslivet rundt saken, tema. Jurist Anine Kierulf og styremedlem Aksel Tjora var i studio. Både rektor Anne Borg og Knut Sunde, direktør for bransje- og industripolitisk avdeling ved Norsk industri, var bedt om å delta, men begge takket nei. 

Kierulf sa i Dagsnytt 18 at hun håper saken blir en vekker, ikke bare for akademia men også for norsk næringsliv.

«En ting er rektors opptreden her, men at Norsk industri ikke har klarere forståelse for hva et universitet er og hva fri forsking er, er svært urovekkende», sa Kierulf.

Hun utdyper uttalelsen overfor UA slik: - Norsk industri er den største foreningen i NHO. Det er urovekkende hvis det står så dårlig til med forståelsen for akademisk ytringsfrihet hos en så sentral representant for norsk næringsliv, sier hun.

I en kommentar i Dagens Næringsliv i dag skriver kommentator Eva Grinde at NHO bør vurdere om det er greit at lederne deres ikke forstår forskjellen på en privat bedrift og et universitet, og ikke går av veien for å ta i bruk ufine metoder.

- Jeg burde ikke sendt disse SMS-ene

Klokken 15.48 i dag publiserte DN et innlegg fra Knut Sunde med tittelen «Her bommet jeg». 

«Min intensjon har aldri vært å kneble ytringsfriheten eller forskernes faglige meninger. Jeg har ikke ment noe om deres faglige synspunkter. Det jeg reagerte på var utelukkende ordbruken deres, hvor de brukte uttrykk som «bestillingsverk» og «kjøpt og betalt»», heter det blant annet i innlegget.

Innlegget kan leses her.

Sunde skriver også at han registrerer flere har oppfattet hans meldinger som press og at dette ikke var intensjonen. 

«Uansett er det min feil. Jeg var irritert og for kontant og burde ikke sendt disse sms-ene.», konstaterer han.

NHO svarer: - Burde ikke ha formulert seg slik

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid kommenterer saken slik til Universitetsavisa:

- Det er på sin plass at Knut Sunde i Norsk Industri sier at han ikke skulle sendt disse SMS-ene til NTNU-rektoren. Han burde ikke ha formulert seg slik. Noe han også selv sier.

Han konstaterer videre at det ikke skal herske noen tvil om at NHO forsvarer fri forskning. 

- Tvert imot trenger vi at enda flere forskere vil delta i den frie samfunnsdebatten med ekspertise og innsikt. Det er både samfunnet og næringslivet avhengig av. Det understreker også Knut Sunde, skriver Almlid videre via sin kommunikasjonsstab.

Almlid understreker at amarbeid mellom næringsliv og universiteter/høgskoler er viktig for NHO.

- Det er den frie forskningen som har hjulpet både samfunn og næringsliv til dit vi er i dag. Det er svært viktig for oss at det skal fortsette. Vi må bli mer produktive, bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere flere. Dette krever kompetanse og kunnskap.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Slik fungerer det ikke i akademia

Kierulf viser til Knut Sundes tekstmelding til Anne Borg: «Nå ser vi frem til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen».

- Dette er et utsagn det er umulig å komme med hvis man har forstått hvordan et universitet er bygd opp og skal fungere, hevder Kierulf.

Hun utdyper at Sunde tydeligvis mener at rektor kan og bør overstyre forskernes uttalelser.

- Og slik fungerer det ikke i akademia. Det er ikke rektor som bestemmer hva forskerne skal si, eller hvordan de skal si det, påpeker hun.

Universitetsavisa har bedt både NHO og Norsk industri om kommentarer til Kierulfs uttalelser.

Knut Sunde har ikke selv svart på UAs spørsmål i dag, torsdag. UA prøvde å få Sunde i tale også på mandag, men fikk da bare generelle svar via kommunikasjonsrådgiver.

NHOs administrerende direktør svarte Universitetsavisa i etterkant av publisering av den opprinnelige saken. Se svar tidligere i saken.

Inviterer næringslivet til å lese om ytringsfrihet

Kierulf ledet arbeidet med NOU-rapporten Akademisk ytringsfrihet, som ble klar i 2022.

- I punkt 3.2 skriver vi om hvorfor akademisk ytringsfrihet er så viktig. Punktet er ikke så langt, og hvis verdien av fri forskning og frie forskerytringer er uklar for Knut Sunde og Anikken Haugli, vil jeg invitere dem til å ta en titt på det - det er bare tre sider, sier hun. 

Hun viser til hvor viktig den akademiske friheten er. 

- Hvis man skulle ha mindre sans for frihetsidealer i seg selv, kan man jo minne seg selv om hvor avgjørende fri forskning er for innovasjon og videreutvikling i næringslivet. Vil vi ha sannhetssøken og samfunnsutvikling, må vi ha rom for den forskningsformidling som kan oppleves uønsket og feil her og nå, for den kan man se ganske annerledes på i framtida, sier Kierulf.

Følg UA på Facebook og Instagram.