Ytring

Storm i et vannglass

Ytringsfrihetsspesialisten Anine Kierulf hevder at Anne Borg ikke har forstått hva et universitet er. Kanskje forveksler Kierulf realitetene med ideen om universitetet.

Norges tekniske høgskole som ble innfusjonert i NTNU i 1996, har en lang historie med å være meget lydhør overfor innspill fra norsk industri, skriver Knut Holtan Sørensen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Skal vi tro avisene, UA inklusive, står NTNU overfor sin største krise noensinne. Rektor Anne Borg har i et innlegg i Dagens Næringsliv kritiserte språkbruken til to av NTNUs ansatte i deres kritikk av en rapport fra konsulentfirmaet Rystad. Dette har resultert i en omfattende moralsk rystelse over det man oppfatter som rektors illegitime inngrep i NTNU-ansattes ytringsfrihet. I stedet for, eller i tillegg til, å være oppbragte bør vi også analysere hva innlegget er uttrykk for. Kan vi lære noe?

Rektors innlegg ser ut til å være en respons på en henvendelse fra NHO og utformet i kontakt med framstående representanter for næringslivets ledende interesseorganisasjon. Mange oppfatter dette som sjokkerende; det burde de ikke. NTNU er opprettet for å tjene norsk næringsliv. Norges tekniske høgskole som ble innfusjonert i NTNU i 1996, har en lang historie med å være meget lydhør overfor innspill fra norsk industri. NTNUs ledelse må navigere i terreng der det er viktig å blidgjøre sentrale interessenter som kan bidra med økonomisk og politisk støtte. Når NHO krever en inngripen i en offentlig debatt fra rektor, er det ikke så lett å stå imot.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Den kraftige moralske reaksjonen overfor rektors innlegg i DN framstår som et utrykk for ubehaget med å bli minnet om at universitetene, ikke minst NTNU, ikke er så autonome og uavhengige av omgivelsene som talene om akademisk frihet kan gi inntrykk av. Ytringsfrihetsspesialisten Anine Kierulf hevder for eksempel at Anne Borg ikke har forstått hva et universitet er. Kanskje forveksler Kierulf realitetene med ideen om universitetet. Kanskje er det Anne Borg som best har forstått hva et universitet er?

Vi kan undres over motivene til NHO i denne saken. Det vi skal legge merke til, er med hvilken selvfølgelighet NHO henvender seg til rektor og nærmest krever at hun skal gripe inn i en offentlig debatt. Det er en påminnelse om hvem som har makt i Norge. Et rektorskifte endrer ikke en tøddel på dette. Det er rent illusjonsmakeri.

NTNUs krise handler ikke om akademisk frihet. Den handler om et kostbart og oppmerksomhetskrevende campus-prosjekt og en ledelse som virker handlingslammet i møtet med redusert bevilgninger.