Ytring

NTNUs forskere har full ytringsfrihet

- Enkelte har oppfattet mine uttalelser som en begrensning av ytringsfriheten ved NTNU. Jeg ser at debatten er berettiget, skriver rektor Anne Borg i denne ytringen.

- Hensikten med mitt innlegg var å sette søkelyset på behovet for et godt og respektfullt debattklima i faglige diskusjoner, skriver Anne Borg.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Min ytring om uttalelsene til NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland i Dagens Næringsliv 5.desember har ført til diskusjon. Enkelte har oppfattet mine uttalelser som en begrensning av ytringsfriheten ved NTNU. Jeg ser at debatten er berettiget. Nøland og Hjelmeland er selvsagt i sin fulle rett til å fremføre sine synspunkter på den måten de mener er best. Jeg beklager at jeg kritiserte forskernes ordbruk. 

Å diskutere og delta i offentlig debatt er en viktig del av samfunnsoppdraget til NTNU. Hensikten med mitt innlegg var å sette søkelyset på behovet for et godt og respektfullt debattklima i faglige diskusjoner. Dette er spesielt viktig i kontroversielle saker. Kierulf-rapporten om akademisk ytringsfrihet, som kom i fjor, satte fokus på viktigheten av et godt ytringsklima. Jeg er glad for at vi har stor takhøyde i akademia, der det også er rom for å kritisere rektorer.

NTNU samarbeider tett med mange aktører i arbeidslivet. En absolutt forutsetning i dette samarbeidet er at partene skal opptre uavhengig. Det er riktig at jeg hadde kontakt med NHO før innlegget ble publisert i DN, men dette påvirket verken at jeg skrev, eller hva jeg skrev. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Avslutningsvis vil jeg poengtere at jeg burde ha kontaktet de to forskerne før innlegget ble publisert. Det er en lærdom jeg tar med meg videre. Jeg har invitert dem til en samtale, og ser fram til en god prat.