Ytring

Ytringsfrihet: En presisering fra rektor ville være bra

Det har vært klart over flere år at ytringsfriheten ved NTNU er truet.

Sigurd Skogestad oppfordrer konstituert rektor Tor Grande til å komme med en klargjøring om akademisk ytringsfrihet ved NTNU.
Sigurd Skogestad oppfordrer konstituert rektor Tor Grande til å komme med en klargjøring om akademisk ytringsfrihet ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Det ble aldri tatt skikkelig lærdom av Eikrem-saken, på tross av at NTNU inngikk et forlik med Eikrem og faktisk ble ilagt en bot for måten de hadde snoket i hans private eposter. 

Jeg prøvde meg på et oppfordring til rektor for to år siden, men den tok ikke Borg til seg. Saken som hun viklet seg inn i de to siste ukene viser hva dette førte til. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

For å klargjøre en gang for alle at vi har akademisk ytringsfrihet ved NTNU, oppfordrer jeg den nye rektoren til å gå ut og si omtrent følgende til ledere og ansatte ved NTNU (som er en svak omskrivning av mitt forslag fra desember 2021):

«Ytringsfrihet ved NTNU innebærer konkret at man i rollen som leder ikke kan gå offentlig eller internt ut mot en ytring eller kalle inn en ansatt til et møte for å diskutere ytringer, selv om ytringen fremsettes med bruk av NTNU-tittel, og selv om lederen og de fleste andre mener ytringen er uakseptabel og kan sverte institusjonens rykte eller kan bidra til å ødelegge arbeids-, studie- eller debattmiljø. 

Akademisk ytringsfrihet innebærer at ytringer kan imøtegås, også av leder, men dette må skje på faglig grunnlag og i full åpenhet og ikke i rollen som leder. En slik presisjon fra rektor vil gjøre det enklere for ledere å ta rett avgjørelse og stå imot pressgrupper.»

 Kan rektor Grande stille seg bak dette?

 Da jeg skrev dette for to år siden tenkte jeg primært på ledere lenger nede i systemet og ikke på at det var rektor selv som vil havne i en slik situasjon og bli utsatt for press. Jeg har stor respekt for Anne Borg og jeg vet at hun ikke ville gi etter for press fra NHO. Det som gikk galt var at ryggmargsrefleksen var feil. Hun satte andre ting foran ytringsfriheten, i dette tilfellet et «godt debattklima».