Mener avtalen med Eikrem var innenfor NTNUs handlingsrom

NTNU sier de hadde for dårlig tid til å konferere med Kunnskapsdepartementet før det økonomiske forliket med Øyvind Eikrem ble inngått.

Øyvind Eikrem med fungerende organisasjonsdirektør Roar Tobro på vei ut fra NTNUs styremøte: NTNU mener at stillingen som ble opprettet for ham ligger innenfor de ordinære fullmaktene NTNU har.
Øyvind Eikrem med fungerende organisasjonsdirektør Roar Tobro på vei ut fra NTNUs styremøte: NTNU mener at stillingen som ble opprettet for ham ligger innenfor de ordinære fullmaktene NTNU har.
Publisert Sist oppdatert

Departementet ba 1. mars om en redegjørelse for de vurderingene som ble gjort i forbindelse med avtalen som ble inngått mellom NTNU og Øyvind Eikrem 2. desember 2021.

Nå har NTNU ved organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad, svart.

De viser til at styret underveis i behandlingen av saken ba administrasjonen om å undersøke mulighetene for å finne en minnelig ordning, og at dette ble gjort innenfor den tidsrammen som var satt for avviklingen av styremøtet.

Millionforliket med Eikrem ble inngått mellom NTNUs administrasjon og Øyvind Eikrem før avslutningen av styremøtet 2. desember 2021. Avtalen førte til at grunnlaget for styrets behandling av klagesaken bortfalt.

NTNU: - Avtalen er innenfor

Avtalen innebærer at Eikrem får en åremålsstilling som postdok ved NTNU for en periode på fire år. Avtalen innebærer også at det utbetales et sluttvederlag på 12 måneders lønn.

NTNU mener at å opprette en stilling som postdoc ligger innenfor de ordinære fullmaktene NTNU har.

Når det gjelder sluttvederlaget, så skriver NTNU at det underveis i dialogen mellom partene ble klart at det ikke ville være mulig å oppnå en avtale uten at den også omfattet en økonomisk kompensasjon.

Hadde ikke tid til å søke råd

Tiden som var til disposisjon før avslutningen av styremøtet gjorde at det ikke var mulig å konferere med departementet om innholdet i denne delen av avtalen, skriver NTNU, og beklager dette. NTNU skriver at denne kompensasjonen var innenfor de rammene som er beskrevet i Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten.

Haugstad skriver også at avtalen med Eikrem ble inngått for å løse en krevende personalsak der det ikke foreligger parallelle saker fra tidligere på NTNU, og at vurderingene måtte skje på svært kort tid. Vurderingene ble gjort etter skjønn, og NTNU er åpne for at det kan stilles spørsmål ved vurderingene, men mener likevel at avtalen ble gjort innenfor rammene av det de mener er universitetets handlingsrom.

UAs samleside om Eikrem-saken