Anne Borg: - Betimelig å stille spørsmål om hvor mange universiteter Norge skal ha

NTNU-rektoren poengterer at Norge ikke har ressurser til å spre infrastruktur og forskning tynt utover i etterkant av akkrediteringsutvalgets rapport.

Anne Borg er kritisk til foreslåtte unntak for vitenskapelige høyskoler.
Anne Borg er kritisk til foreslåtte unntak for vitenskapelige høyskoler.
Publisert Sist oppdatert

I går la akkrediteringsutvalget fram sin rapport om hva de mener burde være nødvendig for å bli universitet i framtiden. Der foreslår de en forenklet vei til universitetsstatusen for institusjoner.

Å fjerne kravet om fire egne doktorgrader og å la mindre institusjoner samarbeide om doktorgradsutdanning. Det var noen av forslagene de la fram.

- Vi reduserer de kvantitative kravene og vektlegger heller en helhetlig vurdering, sa utvalgsleder Ingvild Marheim Larsen.

Enig i at man skal holde internasjonalt godt nivå

Universitetsavisa har forspurt kommentar fra rektor ved NTNU, Anne Borg om utvalgets forslag, hun svarer følgende:

- Vi er enige i utvalgets understreking av at forskning og doktorgradsprogrammer skal holde et internasjonalt godt nivå.

Hun mener samtidig at Norge ikke har ressurser til å spre infrastruktur og forskning tynt utover, og at ressursene må samles slik at noen kan ligge i tet.

- Det er derfor betimelig å stille spørsmål om hvor mange universiteter Norge skal ha, mener Borg

Kritisk til å unnta fra krav til antall doktorgradsstudenter

Borg er kritisk til forslaget om at vitenskapelige høyskoler skal unntas fra krav til antall doktorgradsstudenter og ferdig utdannede kandidater.

Hun mener at kravene til alle som skal bli universitet bør være de samme, og at et universitet skal være én og ikke flere kategorier.

Borg er ikke motstander av forslaget om å legge bort kravet om fire doktorgradsprogrammer.

- Det vesentlige er å ha sterke fagmiljø og et godt faglig miljø for doktorgradskandidatene. Det er viktigere enn antall programmer, mener NTNU-rektoren.

NSO: - Riktig og viktig

Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber for å ivareta de faglige, sosiale og økonomiske interessene og rettighetene til studenter ved landets universiteter og høyskoler. Hun sier at studentorganisasjonen er positive til totaliteten av utvalgets forslag.

- Vi mener det er riktig og viktig at det er et faglig uavhengig organ som skal avgjøre hvorvidt en institusjon kvalifiserer til å bli universitet eller ikke, og håper derfor regjeringen hører på utvalget, sier leder Maika Godal Dam i NSO.