kommentar

Demokratiet er ment for amatørene

Jeg leser at Petter Wiig gnir seg i øynene. Selv klør jeg meg i hodet. Hva er det egentlig mannen mener? At 'amatørene' helst bør holde seg borte fra styre og stell?

rektordebatt
Var det amatørskap av UAs redaktør å invitere Aksel Tjora til å delta i utspørringen av rektorkandidatene? Demokratiet er til for amatørene, svarer redaktøren.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

I sin ytring med selvvalgt tittel «amatørenes inntogsmarsj» avleverer Petter Wiig en ramsalt kritikk av regien og gjennomføringen av Universitetsavisas tredje «rektorkandidatdebatt,» med undertittel «NTNU vs. de ansatte.» Her gikk det meste skeis, skal vi tro Wiig. 1: UA demonstrerte manglende «kapasitet og kompetanse» til å lede debatten, 2: når vi henter inn ekstern utspørrer så presterer vi av alle å velge selveste Aksel Tjora! Og 3: lar et medlem av ansettelsesorganet delta i utspørringen.

Ved nærmere ettersyn er punkt 2 og 3 egentlig samme sak. Ad 2, så fornemmes en personlig motvilje mot Tjora fra Wiigs side. Den ballen lar jeg trille videre.

rektordebatt
Disse fire har samlet tilbragt fire-fem timer i rektorkandidatdebatter.

Ad 3: Det er i og for seg riktig at Tjora er medlem av forsamlingen som formelt tilsetter rektor. Han er ikke medlem av ansettelseskomiteen som er organet som gjør selve jobben, med å intervjue, vurdere og rangere kandidatene. På det tidspunktet da denne debatten ble arrangert, var forøvrig samtlige kandidatintervjuer, i første og andre omgang, utført og avsluttet. At en person som deltar i den formelle tilsettingen her fikk anledning til å stille kandidatene noen betimelige spørsmål, ser jeg ingen problemer ved. Om noe, tjener denne runden formodentlig til å gjøre styremedlemmet Tjora (enda) bedre i stand til å foreta et informert valg.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Ad 1: På tampen av denne siste debatten kommenterte undertegnede at jeg har tilbragt et sted mellom fire og fem timer sammen med rektorkandidatene, i interessante og, vil jeg mene, innsiktsfulle samtaler om hvordan NTNU best ledes i årene som kommer. Jeg har stilt de fleste spørsmålene. Kapasiteten er det altså ikke noe i veien med. Forhåpentligvis var også noen av spørsmålene kompetente.

Tilsettingsprosessen av rektor ved NTNU er en profesjonell, lukket prosess. Hva kandidatene blir spurt om og hvordan prestasjonene deres blir vurdert, får allmenheten ikke innsyn i. Dette håndteres som en hvilken som helst personalsak. Selv ikke hvilke av kandidatene som ble kalt inn til ny intervjurunde ville NTNU fortelle, det var først etter at UA klagde saken inn for Felles klagenemnd og fikk medhold, at vi fikk innsyn.

'Amatørenes inntogsmarsj,' Wiig? Vi sjekker Store Norske for definisjon: «Amatør er en person som dyrker kunst, vitenskap eller idrett uten å ha det som levevei; en kunstelsker, i motsetning til en profesjonell kunstner.»

Demokrati er til for amatørene – aka. de som ikke «har det som levevei.» Det er selve poenget.