Ocean Space Centre

Opplever at naboene på Tyholt blir avspist med knapper og glansbilder

- Jeg har nesten ikke ord som egner seg på trykk, sier Line Vaarum om bygningsrådets vedtak tirsdag.

Line Vaarum er vokst opp med Marintek som nabo og blir berørt av det nye anlegget. Her står hun ved akebakken med navn Spruten, som går nedover mot Kong Øysteins veg.
Publisert Sist oppdatert

Vaarum blir nabo til Ocean Space Centre og fulgte debatten i bygningsrådet. Møtet endte med at et klart flertall støtter reguleringsplanen for bygging på Tyholt, men med enkelte endringsforslag.

- Det er veldig trist at diskusjonen ble gjort til et ja eller nei til at et Ocean Space Centre er viktig, det er noe vi ikke bestrider, understreker hun.

Vaarum hadde forventet at bygningsrådet ville benytte sjansen til å gi rammer for hvordan utbygginga skal skje, noe hun mener ikke skjedde.

- Vi spør ikke om så veldig mye. Vi ber om vern av hele Spruten-området, som er et sårbart naturområde. Det skulle bare mangle at det ikke blir tatt vare på. Vi ber om at det ikke skal bygges høyhus på høyeste punktet helt i nordkanten av tomta og vi vil at kommunen skal sikre gode rammer for byggeprosessen.

Høyre fikk i bygningsrådet gjennomslag for at Spruten får et alternativt startpunkt for akebakken som gir samme høydemeter som i dag. Vaarum har ikke sans for forslaget:

- Det vil gjøre ubotelig skade og ødelegge enda mer. Vi kan ikke bygge enormt med masse oppå haugen der. Det kan gi dødsstøtet til Tyholtskogen. Dessuten vil den arronderte akebakken bli smal, bratt og skummel som ovarennet i en hoppbakke.

LES OGSÅ: I sjokk over hvor massivt havsenteret blir

- Bare tull

Arbeiderpartiets tilleggsforslag om å lage en struktur for å dempe inntrykkene av store kalde flater på de høye og lange veggene i anlegget faller heller ikke i god jord. Forslaget innebærer også: «Utbygger, i dialog med naboene, må se på mulighetene for og utarbeide veggfasader som fremstår publikumsvennlige. Fasadene kan utsmykkes med kunst eller spesiell belysning, eller brukes til aktivitet som for eksempel en klatrevegg.»

- På nåværende tidspunkt er klatrevegg knapper og glansbilder og bare tull, sier Vaarum.

Et annet viktig poeng for naboene er at kommunen skal sikre at det blir gode skoleveier og levelig på Tyholt under anleggsperioden de neste sju årene.

- Det skal svinge en lastebil med stein og annen masse ut i Kong Øysteins veg hvert minutt, time etter time, dag etter dag, måned etter måned, år etter år. Kommunen må sørge for at ikke trafikksituasjonen i hele Østbyen bryter sammen.

Vaarum hevder at uansett hvor de leder massetransporten, må den svinge ut i denne veien. Konsekvensene kan bli kødannelser helt til omkjøringsveien, advarer hun.

Naboene Karin Dyrstad, Marit Sjølie og Line Vaarum med dagens anlegg i bakgrunnen.

- Ikke vi som har pushet lokaliseringsdebatt

Underveis i debatten tirsdag var det flere av representantene som advarte mot ei alternativ lokalisering fordi det kan utsette byggeprosjektet og i verste fall ende med at statlig finansiering ryker. I forkant har noen også hevdet at havsenteret kan havne i Bergen eller utenlands.

- Dette er trusler som ikke hører hjemme noe sted. Dette er et senter som bygger videre på 80 år med viktig innsats, kompetansebygging og infrastruktur i Trondheim. Det kan ikke bare flyttes. Premisset vil ikke forsvinne hvis noen sier at vi må sørge for å få beste løsning, mener Vaarum.

Hun forteller at det ikke primært er naboene på Tyholt som har stått på for en lokaliseringsdebatt. De var veldig positive til hvordan senteret skulle bli, slik det ble framlagt i den første konseptvalget (KS1). Da var det en stor grad av gjenbruk.

- Det var nettopp gjenbruket som var premisset i KS1 for å utrede Tyholt. Nå er det ikke særlig gjenbruk lenger, konseptet er helt nytt. Derfor blir vi så provosert når vi får høre at vi reagerte for seint. Vi naboene var veldig positive helt fram til det nye prosjektet dukket opp.

Selv har hun vokst opp som nabo til Marintek. I dag bor hun like ved barnehagen og vil få et høyhus ved siden av seg. Hun anslår at det vil stenge sola ute for familien fire måneder i året.

- Men ifølge Statsbygg skal jeg ikke berøres i det hele tatt. Når de lager skisser, orker de ikke en gang å lage skygger, sier hun oppgitt.

Line Vaarum sier naboene ikke akter å gi seg til tross for det klare flertallet i bygningsrådet. Bystyret skal ta en endelig avgjørelse 2. september. Før møtet sendte Tyholts ve og vel et advokatbrev til bygningsrådet som påpekte mangler i reguleringsplanen. Ingen av disse innsigelsene ble tatt hensyn til, sier styreleder Frank Audun Kvamtrø til Adresseavisen.

Flere naboer er redde for at de må flytte fra boligområdet, opplyser Line Vaarum.

- Det vil gi et dårlig omdømme for Sintef og NTNU. Dette handler ikke først og fremst om busk og kratt og sol og skygge, men at kommunen etterlever sine egne byutviklingsstrategier. De må ikke la seg blende av at fordi NTNU og Sintef har gjort mye viktig, så skal de få gjøre hva som helst.

Les flere artikler og innlegg om Ocean Space Centre ved å trykke på lenka

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.