Mener deres resolusjon legger ordning med to sensorer foreløpig død

De vil ikke innføre tosensorordningen som den er i dag. Men NSO-lederen er klar på at studentene fortsatt forventer at det leveres.

Andreas Knudsen Sund og Thomas Helland-Hansen mener at tosensorordningen i sin nåværende form ikke er gjennomførbar.
Andreas Knudsen Sund og Thomas Helland-Hansen mener at tosensorordningen i sin nåværende form ikke er gjennomførbar.
Publisert

Under helgas landsmøte gjorde Norsk studentorganisasjon (NSO) et nytt vedtak om den omstridte tosensorordingen, som ble vedtatt av Stortinget sammen med ny Universitets- og høyskolelov i 2021.

Studentorgansisasjonen har lenge frontet saken politisk, mens de har møtt motstand fra flere utdanningsinstitusjoner. Foreløpig er innføringen av ordningen utsatt.

Studentenes nye vedtak lyder «Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen.»

- Intensjonen bak resolusjonen er at vi ikke kan stille oss bak den tosensorordningen som er i dag. I prinsipp er tosensorordningen bra, men det er riktig å utsette det og behandle det videre, forteller Thomas Helland-Hansen.

Helland-Hansen er delegat fra Universitetet i Bergen og leder i studentparlamentet der. Det var delegasjonen fra Bergen som fremmet forslaget som også flere fra NTNU-delegasjonen ivrig støttet.

Mange utdanningsinstitusjoner har vært bekymret for at tosensorordning vil ta ressurser fra undervisning og vurdering og at det ikke finnes nok sensorer i alle fagfelt. Blant annet har NTNU tidligere rykket ut og sagt at dette vil bety dårligere vurderingsformer. Både Studentparlamentet UiB og Studenttinget NTNU er imot å innføre tosensorordning som den er i dag med samme argumentasjon.

LES OGSÅ: Kritiserer ensporet fokus på ressurser i tosensorordning.

- Bare blitt mer kontroversielt

- Dette har vært en viktig sak i organisasjonen. Man har hatt en politikk der arbeidsutvalget til NSO har gått inn for ordningen. Samtidig har flere medlemslag, blant annet ved NTNU, gått imot forslaget, sier Andreas Knudsen Sund fra NTNU-delegasjonen til NSO-landsmøtet.

- Det var kontroversielt da det ble vedtatt og har bare blitt mer kontroversielt, legger Helland-Hansen til.

Sund og Helland-Hansen ser vedtaket som at NSO nå stiller seg mer positiv til utsettelsen og at man nå må tilbake til tegnebordet for å finne ut nøyaktig hvordan en tosensorordning skal se ut.

- Men sånn jeg ser det, betyr dette at den største støttespilleren av tosensorordningen har byttet side og er ikke for den ordningen som ligger der nå. Med utsettelser og tap av støttespillere så virker dagens tosensorordning ganske død, sier Sund.

Fortsatt for tosensor

Leder i NSO Tuva Todnem Lund sier at vedtaket ikke betyr at NSO snur og at studentorganisasjonen fortsatt er for tosensorordningen.

- Vi har hele tiden vært tydelig på at det må følge finansiering med denne ordningen. Det er også viktig for meg å understreke at universitetene har hatt god tid på å utrede innføringen av denne ordningen. Dette lovforslaget gikk enstemmig gjennom Stortinget mai i fjor. Så tok det Senterpartiet og Arbeiderpartiet et halvt år i regjering før de fant ut at de ikke vær enig likevel, sier hun.

- Vedtaket tar inn mye av den argumentasjonen institusjonene har brukt mot tosensorordningen. Kan det leses som at NSO i større grad enn tidligere sier seg enig med dem?

- Studentorganisasjonen anerkjenner også de problemene institusjonene peker på. Vi mener også at det må følge midler til å innføre nye ordninger. Vi anerkjenner også at det ikke er en evig kapasitet når det kommer til sensorer. Samtidig mener vi også at institusjonene kunne vært mer på banen for å løse de problemene, sier NSO-lederen.

- De som foreslo og argumenterte for resolusjonen forstår den som å gå i retningen av å legge dagens ordning død?

- Som jeg leser det handler dette om finansiering, der har vi hele tiden vært tydelig. Så er dette en presisering av en del av en argumentasjonsrekke, så dette er noe vi i arbeidsutvalget skal sette oss ned og se på, sier hun.

Tuva Todnem Lund forventer at politikerne fortsatt leverer på tosensorordning, men sier hun blir bekymret av utsettelsene.
Tuva Todnem Lund forventer at politikerne fortsatt leverer på tosensorordning, men sier hun blir bekymret av utsettelsene.

- Ingen hvilepute for institusjonene

Hun legger til at dette ikke kan sees som en hvilepute for institusjonene. Hun legger til at det er klart at det må utredes som alle lovforslag og oppfordrer politikerne og institusjonene til å komme på banen.

- Dette er en rotete måte å behandle en lov på, legger Lund til.

- Med tanke på at det allerede har blitt utsatt en gang utover planlagt, er du bekymret for at det vil bli utsatt ytterligere, eller for at det ikke kommer i det hele tatt?

- Jeg er bekymret for hva motivasjonen for å utsette ordningen er, absolutt. Så håper jeg politikerne har minne nok til å huske at de tok denne beslutningen i mai i fjor. Jeg har tillit at de kommer til å levere på rettsikkerhet til studentene og forsvarlig finansiering av sektoren. Det er en veldig gjennomførbar ordning som man har i videregående og som var standard i akademia fram til 2002. Men det er klart at flere utsettelser gir grunn for bekymring, konkluderer NSO-leder Lund.