To medlemmer av Studenttinget trakk seg da kandidat med mistillit ble gjenvalgt

Lars Føleide ble tidligere felt som vara i Velferdstinget i et mistillitsvotum. Da han ble gjenvalgt trakk to seg fra Studenttinget.

Lars Føleide, til venstre på bildet, stilte tidligere til leder av Studenttinget.
Lars Føleide, til venstre på bildet, stilte tidligere til leder av Studenttinget.
Publisert

Torsdag 6. mai ble Lars Føleide valgt til vara på Velferdstinget (VT) i et møte i Studenttinget NTNU. Han satt tidligere i samme stilling før han for et år siden ble fjernet etter et enstemmig mistillitsvotum i Studenttinget. Dette har skapt reaksjoner, blant annet fra to representanter ved Studenttinget som valgte å trekke seg.

Khrono har tidligere omtalt saken.

Det var totalt ti personer som hadde stilt som vara og Føleide ble valgt inn som femte vara. Det var så nylig som 1. oktober 2020 at Føleide ble enstemmig fjernet som vararepresentant i VT.

Mistillit gjelder kun ut inneværende periode

- Jeg kan ikke kommentere på enkeltstudenter, og kan ikke si noe om detaljene i tidligere mistillitssaker da disse er lukket. I henhold til Studenttingets reglement gjelder en mistillit kun ut den inneværende perioden, og har ikke noen fremtidig utestengelse, sier leder for Studenttinget, Andreas Knudsen Sund.

Det er mulig at det kan komme endringer i dette regelverket på sikt.

- Det har vært planlagt å revidere Studenttingets reglement i løpet av året, i den sammenheng vil også mistillits- og valgreglement bli behandlet. Det har kommet ønsker fra Studenttingsrepresentanter om å innføre utestengelsesperiode ved mistillit, det vil absolutt tas med i det arbeidet.

1000 studiepoeng

Lars Føleide har tidligere hatt en rekke verv og sier selv at han har over 1000 studiepoeng etter å ha studert siden 1999. Ved NTNU har han tidligere stilt til de fleste studentpolitiske verv, blant annet til NTNU-styret og som leder av Studenttinget. Han har tidligere vært medlem av Norsk studentorganisasjons Velferds- og likestillingspolitisk komité, der han også fikk mistillit.

I forkant av møtet ble representantene informert om at det hadde vært en sak som involverte Føleide tidligere. Under møtet ble det holdt et innlegg om hvorfor Føleide ikke burde velges. På spørsmål om Studenttingets representanter burde vært mer informert svarer lederen for Studenttinget at arbeidsutvalget som ledelse må holde seg nøytrale i personvalg.

- Representantene i Studenttinget 2021 har blitt informert via epost i mars og april om at det foreligger en mistillit mot vedkommende, og informasjonen kom også frem under møtet. Selve innholdet i tidligere mistillitssaker er unntatt offentlighet og kan ikke videreformidles, sier Sund.

Under korona har Studenttinget begynt å legge ut sine møter på video i etterkant. Videoen fra dette møtet er fjernet. Det har bakgrunn i at en person på videoen ikke ønsket at den skulle ligge ute. Sund sier at de da ikke kunne legge den ut i tråd med datalovgivingen GDPR.

Ikke gjort noe galt

Lars Føleide hevder på sin side at den tidligere mistillitssaken mot ham var uten substans. Han hevder den egentlig hadde en basis i at noen hadde en agenda mot ham basert på uenigheter om Velferdstingets tildelinger.

- Mange ser en mistillitssak og antar at det betyr at alt stemmer og bruker ikke tid på å sette seg inn i saken.

- Du mener altså dette ikke har sin basis i noe du har gjort galt?

- Det er ikke substans i det. Jeg har vært i studentpolitikken i tjue år og mistillitt er et nytt redskap som brukes for å stoppe kritikk fra de som er uenig.

Føleide mener det at han nå ble valgt inn igjen til vervet han ble fjernet fra for under et år siden er et tegn på at det er nok representanter ved Studenttinget som har skjønt at han ikke burde blitt fratatt tillit.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.