- Det er ikke ulovlig å ta bilder på campus

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier at loven først og fremst setter begrensninger ved publisering av bilder på campus.

- Som hovedregel bør man ikke fotografere kolleger eller andre på NTNUs område uten samtykke, mener organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert

Advokat Torfinn Svanem sa til Universitetsavisa tirsdag at han vurderer å politianmelde Øyvind Eikrems kollega, som i det skjulte tok bilder av ham bakfra. På bildene ser vi også PC-skjermen hans.

Fakta

Eikrem-saken

  • Den 20. februar 2020 skrev Filter nyheter at Øyvind Eikrem sto bak blant annet Facebook-profilene Einar Tambarskjelve og Einar Tamburi.
  • De viste til skjermdumper med sitater de mente var av rasistisk karakter.
  • Eikrem nekter for at han har skrevet disse sitatene.
  • Seinere slo Pressens faglige utvalg fast at de brøt god presseskikk ved å ha en konstaterende form og ikke hadde dokumentert godt nok at Eikrem stod bak kontoen.
  • To kolleger av Eikrem, Anne Aasback og Malin Fævelen fortalte deretter til Nidaros at de så at Eikrem var innlogget på den omstridte Facebook-kontoen.
  • NTNU hyret inn to advokatfirmaer for å foreta innsyn i Eikrems e-post og annet elektronisk materiale for å se om han hadde brutt NTNUs IKT-reglement.
  • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomfører en faktaundersøkelse (granskning) av sakens fakta.
  • NTNU venter på en rapport fra advokatfirmaet før de foretar seg noe.

Svanem anser snikfotograferinga for å være et brudd på straffelovens bestemmelser om privatlivets fred. Svanem er Eikrems advokat.

De to bildene ble overlevert advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som er satt til å granske påstandene om at Eikrem anonymt har spredt rasistiske synspunkter på Facebook.

Hovedregel: - Ikke fotografer kolleger

- Som hovedregel bør man ikke fotografere kolleger eller andre på NTNUs område uten samtykke. Det betyr ikke at det av den grunn er ulovlig å ta bilder. Loven setter primært begrensninger ved publisering av slike bilder, hevder NTNUs organisasjonsdirektør.

På spørsmål fra UA om kollegaen som tok de to bildene vil få noen reaksjon fra NTNU på at en slik metode er anvendt, svarer Munkeby:

- Vi er ikke kjent med at de to stipendiatene har publisert bildene. Det fremgår av intervjuet i UA tidligere i uka at stipendiatene har gitt bildene til advokaten som undersøker saken på vegne av NTNU. Ut over dette ønsker vi som arbeidsgiver ikke å vurdere ansattes forhold mens saken fortsatt undersøkes.

I tillegg til å ta disse to bildene av Eikrem, tok andre kolleger høsten og vinteren 2019 i alt 260 skjermdumper av kommentarer og liker-klikk på Facebook som primært pseudonymene Einar Tambarskjelve og Einar Tamburi sto bak. Deretter ble NTNU informert om Facebook-aktiviteten. Stipendiatene Anne Aasback og Malin Fævelen mener aktiviteten kan kobles til Eikrem.

LES OGSÅ: Kolleger snikfotograferte Øyvind Eikrem og tok 260 skjermdumper

- Krenkende atferd

LO-advokat Karl Inge Rotmo sa til Universitetsavisa i går at snikfotograferinga umiddelbart høres ut som krenkende atferd overfor en kollega.

Han viste til Straffelovens § 266 om hensynsløs atferd og mente denne paragrafen trolig er mest dekkende for saken. Der står det:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

UA spør Munkeby:

- Slik saken har utviklet seg, burde den ikke egentlig vært en ikke-sak, all den tid det var snakk om pseudonym som verken skrev om NTNU eller uttalte seg med NTNU-kobling?

- Jeg kan ikke forskuttere hvordan vi vil vurdere denne saken før vi har sett hvilke funn advokatfirmaet har gjort, svarer hun.

- Når ser dere for dere at det blir en avslutning på denne saken?

- Undersøkelsen har helt klart tatt lengre tid enn vi forutså. Vi håper det snart foreligger ei avklaring, men vi kan ikke angi noen dato for dette.

Jobber med arbeidsmiljøet

Institutt for sosialt arbeid ligger under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Fakultetet fikk nylig ny leder da Tine Arntzen Hestbek ble ansatt som dekan. I forbindelse med nyansettelsen spurte UA om hvordan hun så ser på det å finne en løsning på konflikten rundt Eikrems angivelige Facebook-aktivitet.

- Nå er det en undersøkelse på gang, mer enn det kan jeg ikke si siden den ikke er ferdig. Det er en krevende sak. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet, det er prioritert og det jobbes bra med dette på instituttet, sa Hestbek i intervjuet med UA.

Det skal etter hvert komme en rapport og ei vurdering fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

I tillegg til å ha hyret inn advokatfirmaet, bruker NTNU tilnærmet ei hel stilling på konflikten ved Institutt for sosialt arbeid.

Øyvind Eikrem har innklaget NTNU til Sivilombudsmannen for universitetets handlemåte i kjølvannet av oppslaget i Filter nyheter i februar 2020. I klagen karakteriserer han arbeidsgivers opptreden som forfølgelse. Datatilsynet har også en klage fra ham opp til behandling. blant annet knyttet til at NTNU ville ha innsyn i hans e-post og PC for å avdekke om han hadde brukt NTNUs utstyr i strid med IKT-reglementet.

LES OGSÅ: NTNU vil foreta innsyn i Eikrems e-post

LES OGSÅ: - Ansatte bør bruke eget utstyr til privat kommunikasjon

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.