Universitetsrektorer går mot endringer av Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet vil endre deler av Forskningsrådet. Det får rektorene ved de to største universitetene til å reagere. De frykter mer politisk styring.

Anne Borg og Svein Stølen er kritiske til foreslåtte endringer i Forskningsrådet. Her deltar de i et U5-møte på Lerchendal gård.
Publisert Sist oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) foreslår nemlig blant annet at det er departementet og ikke Kongen i statsråd som skal oppnevne styret i Forskningsrådet, skriver Aftenposten.

Han foreslår også at styret skal få færre medlemmer og at rådet ikke lenger skal ha egne vedtekter. Disse endringene kommer i tillegg til at rådet har måttet kutte i sitt driftsbudsjett.

Nå reagerer rektorene ved Universitetet i Oslo (UIO) og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Rektor Svein Stølen ved UiO skriver i et brev til departementet at endringene vil øke muligheten for sterkere politisk styring av forskningen. Han mener at det er Kongen i statsråd som må oppnevne styret.

NTNU-rektor Anne Borg er enig med Stølen. Hun viser til at man i Europa ser regjeringer som ikke respekterer forskningens uavhengighet, og mener det ikke er klokt å svekke tilliten til at forskning og forskningens resultater er fri fra politisk instruks og styring.

Statssekretær Oddmund Hoel (Sp) er uenig i at endringene som foreslås innebærer prinsipielle endringer og avviser at utviklingen går mot mer politisk styring av rådet.

– Det er vår klare intensjon at det skal være et faglig og uavhengig styre, og at alle gode idealer om fri forskning skal føres videre, sier Hoel.