Ytring

Vide rammer for ytringsfrihet ved NTNU

Men det innebærer ikke at NTNU er forpliktet til å stille lokaler til rådighet for enhver som ønsker å fremme sine interesser eller synspunkter, skriver rektor.

Rektor Anne Borg kommenterer saken om foredraget «Den jødiske lobbyen»
Rektor Anne Borg kommenterer saken om foredraget «Den jødiske lobbyen»
Publisert

Sist uke forsøkte en tidligere ansatt å booke møterom ved NTNU, for å gjennomføre et arrangement med tittelen «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati». Henvendelsen ble avvist av fakultetet som disponerer det aktuelle møterommet, med begrunnelsen at det ikke faller innenfor regelverket for bruk av NTNUs lokaler. Rektor fant ikke noe grunnlag for å overprøve den avgjørelsen, som er helt i tråd med gjeldende regelverk.

I etterkant har noen av arrangørene kritisert NTNU for avgjørelsen og hevder at dette handler om «takhøyde og ytringsmulighet».

Jeg vil slå fast at NTNU har og skal ha vide rammer for ytringsfrihet, innenfor de begrensninger loven setter. Det innebærer ikke at vi er forpliktet til å stille lokaler til rådighet for enhver som ønsker å fremme sine interesser eller synspunkter. Dersom et av NTNUs fagmiljøer ønsker å være vertskap for dette arrangementet, er det naturligvis noe NTNU-ledelsen verken kan eller vil overprøve.

Les mer om saken: Klager til NTNU-ledelsen etter at foredrag måtte avlyses.

Les også: - Temaet er helt legitimt. Måten det formidles på er problemet.

Les også: En oppklaring om det NTNU-bannlyste Israel-foredraget.