Foredrag om «jødisk lobby»

Klager til NTNU-ledelsen etter at foredrag måtte avlyses

Trond Andresen klager til NTNU-ledelsen etter det han mener er mistenkeliggjøring. Andresen booket et rom på NTNU til et foredrag om «den jødiske lobbyen».

Trond Andresen ber om et møte med ledelsen ved NTNU etter at han opplever seg mistenkeliggjort.
Trond Andresen ber om et møte med ledelsen ved NTNU etter at han opplever seg mistenkeliggjort.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert fredag 18.03 klokken 08:46 med svar fra Tor Grande, prorektor ved NTNU.

UA har tidligere skrevet at Trond Andresen reserverte et møterom hos NTNU for foredraget «Den jødiske lobbyen - frå borgarrettar til etnokrati».

Nidaros skrev om saken først. Etter at Nidaros tok kontakt med NTNU om saken, nektet NTNU arrangørene å gjennomføre møtet.

NTNU sa til avisa at det er et tillitsbrudd når ansatte bestiller rom til private formål.

- Systemene våre er basert på tillit. Dette er et tillitsbrudd, sa administrativ leder, Bernt Asle Arntsen, til Nidaros.

Fikk ingen spørsmål om formålet

Dette utsagnet er bakgrunnen for at Trond Andresen nå skriver en klage til NTNUs ledelse.

I brevet skriver Andresen at han bestilte møterom per telefon, og at han ikke fikk noe spørsmål om hva som skulle foregå i møterommet.

«Så dette er ikke noe tillitsbrudd, slik Bernt Asle Arntsen sier til Nidaros», skriver Andresen i brevet til NTNUs ledelse.

«For meg er det oppsiktsvekkende og opprørende at Arntsen uttaler seg negativt om min person til ei avis uten først å ta kontakt med meg», skriver han videre.

Andresen er emeritus ved Institutt for teknisk kybernetikk, og spør også om en emeritus skal ha mindre rett til å booke møterom enn en ansatt.

Spør om det skal innføres politisk vurdering

Andresen ber om et møte snarest med rett instans ved NTNU for å få klargjort denne saken.

Han mener også at saken har mer prinsipiell interesse, og spør om NTNU fra nå av skal innføre «politisk vurdering» før tillatelse gis – av studenters, ansattes og emeritus’ bruk av NTNUs lokaler på kveldstid?

«Hvordan relaterer dette seg til universitetets tradisjonelle og verdifulle rolle med å være arena for fri meningsutveksling og informasjonsdeling?», spør Andresen.

Han sier fri bruk pågår i utstrakt grad i dag, til mange forskjellige ting – og mye av det er ikke knyttet til NTNUs kjernevirksomhet, ifølge Andresen.

Universitetsavisa har spurt prorektor for forskning, Tor Grande, om hvorvidt Brendberg hadde vært velkommen til å holde foredraget om det hadde skjedd i NTNU-regi:

- Slik spørsmålet er stilt blir dette en hypotetisk problemstilling, som forutsetter at et fagmiljø ved NTNU ønsker å invitere til et faglig arrangement med Brendberg som innleder. I en slik situasjon så vil det være fagmiljøet som foretar vurderingen om et slikt arrangement er faglig relevant, sier Grande.