Castberg-seminARET I GJØVIK

Slo et slag for barnearbeid

NTNU-professor Anne Trine Kjørholt frykter at verdifull kunnskap går tapt når vi i dagens samfunn ikke inkluderer barna i arbeidet. 

NTNU-professor Anne Trine Kjørholt sammenlignet dagens barndom med barndommen slik den var på Castbergs tid, da barna fikk ta mer del i arbeidslivet.
Publisert Sist oppdatert
Johan Castberg (1862-1926) var 1900-tallets fremste sosialradikale politiker.

- I det moderne samfunnet så hører ikke arbeid sammen med en god barndom. Dermed så er det mange barn og unge som faller utenfor, sier professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU Anne Trine Kjørholt.

Fredag 15. og lørdag 16. september inviterte Mjøsmuseet, NTNU og Gjøvik kommune til andre utgaven av Castbergseminaret, om 1900-tallets fremste sosialradikale politiker Johan Castberg.

Bekymret for dagens ungdom

Kjørholt var en av av de første foredragsholderne på Castberg-seminaret, og sammenlignet dagens barndom med barndommen slik den var på Castbergs tid.

I følge professoren gjør ny teknologi og og et overdrevet fokus på selvrealisering at dagnes ungdom fort kan gå seg vill og føle på et utenforskap.

Hun tror det å være til nytte gjennom praktisk arbeid i et fellesskap er grunnleggende for mennesker.

- Det er viktig å gi barn den muligheten å føle at de betyr noe og kan bidra med noe fra de er små. Og tidligere var det sånn at barn lærte gjennom å se og dilte etter og gradvis få flere og flere plikter, sier hun.

Gjennom dette arbeidet så følte de mestring og de lærte nødvendige ferdigheter som samfunnet trengte.

- Det ser vi både i kystsamfunn og i bygdesamfunn, så det er ille for barn og unge, men også for samfunnet som mister den praktiske kunnskapen som før ble overført fra de eldre til de yngre, sier Kjørholt.

Viktig med fellesskap

Hun har gjennomført en studie av oppvekstsvilkår i kystsamfunn gjennom tre generasjoner i fem forskjellige land. 

Et funn som gikk igjen overalt, er et gradvis tap av ferdigheter og lokal kunnskap. Samtidig opplever mange kystsamfunn fraflytning på grunn av mangel på arbeidsplasser.

Men noen enkel løsning finnes ikke. Vi må tenke nytt, tror hun. 

- Vi må ha fokus på at arbeidsfellesskap kan være viktig. Det å føle seg til nytte og være en del av et fellesskap er viktig.

Og anerkjenne at læring på tvers av generasjoner kan ha en viktig samfunnsfunksjon. 

- Vi bør legge til rette for mer fellesskap på tvers av generasjoner. Noen fellesskap kan være innenfor skolens rammer. Du kan for eksempel ha kokke-lag i skolen der pensjonister kommer inn og lager mat sammen med barna, sier professoren.

- Hva tror du Castberg ville sagt om dagens legaliseringsdebatt?

- Med de verdiene han stod for da, så tror jeg han ville vært kritisk til samfunnet som vi har i dag. Han stod jo på de svakes side og du finner veldig mange med ødelagt barndom i fengslene, sier Kjørholt.